Człowiek rodzi się i żyje wolnym

          O Solidarności w 30. rocznicę powstania               

 

W związku z 30. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych, a tym samym powstania Solidarności muzeum przygotowało

wystawę czasową połączoną z uroczystą Sesją Rady Miejskiej w Mogilnie oraz koncertem Leszka Wójtowicza.

Uroczystości odbyły się 9 września 2010 r. w siedzibie muzeum w Chabsku.

Podczas sesji Rady Miejskiej dokonano wręczenia odznaczeń i wyróżnień Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka. Wyróżnienia odebrali: Eugeniusz Kończal i Tadeusz Skrzypczak.

Wyróżnienia z rąk Marszałka otrzymali również: Tadeusz Dachowski, Jan Harasimowicz, Wojciech Kotlarek, Adam Nowaczyk, Wiesław Nurski,

Marian Skrzypczak, Ryszard Walkowski oraz Włodzimierz Wdowiak.

Ponadto wręczono medale "SOLIDARNOŚĆ - Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego", które otrzymali: Irena Baranowska, Włodzimierz Kowalski,

Alicja Kozłowska,  Adam Stachowiak, Marian Zaręba.

Kurator wystawy Lucyna Bielasik

 

 

 

 

 

 

Koncert Leszka Wójtowicza

 

Komitet organizacyjny:

Tadeusz Dachowski - Przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Mogilnie

Stanisław Grela - Radny Rady Miejskiej w Mogilnie

Włodzimierz Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Mogilnie

Jan Szymański - Dyrektor Mogileńskiego Domu Kultury i Muzeum Ziemi Mogileńskiej

 

fot. Marcin Zieliński (www.mogilno.pl)

 

Wystawę można zwiedzać do końca listopada.   

 

 .................................................................................................................................................................................................................

 

W ramach 100. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka

15 października 2010 r. nastąpiło oficjalnie otwarcie  dwóch  wystaw czasowych pt.

„Ksiądz Piotr Wawrzyniak w pamięci społeczeństwa”

oraz

„Miejsce – człowiek – tradycja”

 

 

Ksiądz Piotr Wawrzyniak w pamięci społeczeństwa

Wystawa prezentuje eksponaty dotyczące życia i pracy ks. P. Wawrzyniaka pochodzące ze zbiorów Muzeum Ziemi Mogileńskiej,

Banku Spółdzielczego w Mogilnie, Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie,

Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Wylatowie oraz osób prywatnych: Przemysława Majcherkiewicza,

Jacka Kraśnego, Bożeny Kalisiak, Zofii Harłamowicz - Jabłońskiej.

 

 

Kurator wystawy Andrzej Jakubowski

 

 

 

 

 

MIEJSCE - CZłOWIEK - TRADYCJA. Wystawa poplenerowa

.

W  plenerze wzięło udział 27 plastyków m.in. z Poznania, Bydgoszczy, Gniezna, Szubina, Strzelna i Mogilna.

Artyści realizowali tematy z zakresu portrecia ks. Piotra Wawrzyniaka i jego pobytu w Mogilnie.

Uczestnicy pleneru: Hanna Pleszyńska-Zawadzka, Natalia Jelińska, Maciej Jeliński (Szubin), Maja Zimińska, Monika Osowicz (Strzelno),

Stefania Smolenko, Anna Smolenko, Bogumiła Manc, Maria Waszak, Marceli Derengowski (Gniezno),

Bożena Fibik-Beim (Poznań), Wiesława Rybarczyk (Witkowo), Agnieszka Tylińśka-Sopolińska (Wójcin),

Hanna Zyśk-Zawadzka, Jan Zyśk, Waldemar Zyśk, Krzysztof Kacprzak (Bydgoszcz), Jadwiga Kończal, Robert Sobkowiak,

Stanisław Tarnowiecki, Sylwia Czarnecka, Marek Nikodem, Stanisław Ruta, Maria Dziel, Witold Pochylski,

Aneta Ziomkiewicz, Kalina Nowak (Mogilno).

 

 

Halina Chudyszewicz o wystawie

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy:

Mogileński Komitet Obchodów 100.  rocznicy śmierci Księdza Piotra Wawrzyniaka

 

 

 

Zapraszamy do 15 grudnia 2010 r.