18 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe.

  Muzeum Ziemi Mogileńskiej przygotowało atrakcyjną ofertę

 dla dzieci i młodzieży. Pierwszy tydzień ferii spędziliśmy

  w Sali sportowej „Sokół” w Mogilnie. Dla dzieci przygotowaliśmy

 szereg atrakcji w postaci zabaw edukacyjnych,

 warsztatów archeologiczno-plastycznych,

 pokazów historyczno-etnograficznych i gier.

 Każdego dnia uczestnicy mogli  wziąć czynny

 udział w pokazie i możliwości zabawy

 w „Duchu  dawnych grach komputerowych”,

 wykonać własne ozdoby z różnych materiałów

 na wzór średniowiecznych ozdób, oglądać 

 pokaz sprzętów etnograficznych i uczestniczyć

 w innych grach i zabawach, które przygotował

 Mogileński Dom Kultury – o szczegółach na stronie

  www.mogilno.in .

 29 stycznia w siedzibie muzeum odbyło się spotkanie

 z Prof. Henrykiem  Brandysem podsumowujące

 koniec ferii oraz wystawę pn. „Tradycyjne święta chińskie”.

 W godzinach przedpołudniowych dla dzieci i młodzieży

  przygotowano warsztaty plastyczno-edukacyjne, które

  przeprowadził Profesor Brandys, natomiast popołudniu

  wygłosił wykład: „Dokąd zmierzają Chiny”.

 W  programie tego samego dnia w dwóch blokach

 tematycznych oglądano wystawę,

 trwały konkursy I ognisko.

 

 

 

     

 

    

 

    

 

    

     

    

 

    

 

     

 

     

  

      

 

      

    

     

 

    

 

     

     

    

 

     

 

            

 

      

     

          

 

   

 

     

 

     

 

       

 

       

 

       

   

        Opr. M. Radtke

           Fot. M. Radtke, R. Jakubowski