Rada Muzeum 

  
 Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum miało miejsce 30 września 2008 r. w siedzibie muzeum
w Chabsku, podczas którego wybrano:   Przewodniczącego Rady Muzeum     Pana Piotra Kaźmierczaka
oraz jego zastępcę Panią Marię Weber, sekretarza Panią Elżbietę Sobkowiak. 


 Mocą Uchwały Nr XXV/273/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 listopada 2016 r.
powołano Radę Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą
w Chabsku w następującym składzie:

1. Maria Adamska

2. Maria Chmielewska

3. Stanisław Grela

4. Piotr Każmierczak

5. Jolanta Kosnowska

6. Barbara Lech

7. Witold Pochylski

8. Violetta Przybylska

9. Wojciech Roczek

10. Elżbieta Sarnowska

11. Marcin Stelmasik

12. Maria Weber


 Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.