CZASOWE EKSPOZYCJE MUZEALNE - 2004 R.POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

wystawa czynna w dniach 12.01.2004 - 05.03.2004obrazek

Otwarcie wystawy 12.01.2004 r.

........................................................................................................................................HAFT KUJAWSKI

wystawa czynna w dniach 15.03.2004 - 15.04.2004obrazek

Otwarcie wystawy 15.03.2004 r.

Ekspozycja prezentowała prace  hafciarek działających pod kierownictwem Pani Henryki
Derezińskiej z Kobylnik i Pani Marii Patyk z Inowrocławia.

Na wystawie zaprezentowano elementy stroju kujawskiego oraz wyposażenia
domu (zasłonki, serwety itd.) bogato zdobione haftem kujawskim.
.....................................................................................................................................HAFTEM MALOWANE

wystawa czynna w dniach 16.04.2004 - 16.05.2004


Wystawa była "owocem" prac uczennic Liceum Zawodowego o specjalności
Wiejskie Gospodarstwo Domowe oraz Zasadniczej Szkoły Rolniczej przy Zespole Szkół
w Bielicach.
Dwuletni cykl szkolenia praktycznego podsumowany został wykonaniem, pod
kierunkiem nauczycielki Pani Anny Mazurkiewicz, prac końcowych będących
wynikiem zdobytych umiejętności.obrazek

Na zdjęciu Pani Anna Mazurkiewicz (pierwsza z lewej) i Stanisław Wojtasiński
Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach - podczas otwarcia wystawy.


Ekspozycja obejmowała najbardziej reprezentacyjne i efektowne prace wykonane
haftem krzyżykowym na kanwie gobelinowej. Jest to cykl ponad 30 prac - haftowanych
obrazów, odtwarzających dzieła słynnych malarzy, m. in.: J. Miro, V. van Gogha,
P. Klee, H. Matissa, P. Picassa, F. Marca.

Niezwykłość użycia techniki haftu krzyżykowego przy oddaniu sztuki impresjonistycznej
była wyjątkowym walorem wystawy. Jednocześnie zwracała uwagę na wkład pracy uczennic
w prezentowane na wystawie dzieła.................................................................................................................................................


WYLATOWO WCZORAJ I DZIŚ

wystawa czynna w dniach 28.05.2004 - 30.07.2004

Wystawa była konsekwencją badań terenowych prowadzonych na terenie wsi Wylatowo
w dniach 02.07.2003 - 10.05.2004 r.

Zwiedzający ekspozycję widz mógł poznać historię wsi w okresie od ok. XVIII w.
do teraźniejszości - fenomen piktogramów każdego roku pojawiających się
na polach wylatowskich.

Wszystkie eksponaty prezentowane na wystawie są przykładem dobrej woli mieszkańców
Wylatowa, przekazujących swe pamiątki w depozyt, a jeszcze częściej w darze,
aby uświetniły i powiększyły zbiory muzealne - stając się jednocześnie częścią dziedzictwa
kulturowego Ziemi Mogileńskiej.

Zaprezentowano również sylwetki osób pochodzących z Wylatowa, a swoją pracą
zaznaczających się nie tylko w osiągnięciach regionu, ale także w Polsce.
Wymienić można: Pana Jana Leśnego - historyka,
archeologa i slawistę; Pana Jana Wojtczaka - fizyka i chemika, którego dzieła
miały szczególny wpływ na rozwój nauki w kraju;
Pana Edwarda Szymańskiego - ministra rodem z Wylatowa i wielu innych.

Muzeum pragnie serdecznie podziękować mieszkańcom Wylatowa za okazaną pomoc
przy tworzeniu tak wyjątkowej ekspozycji oraz serdeczne przyjęcie
w swych domach pracowników placówki.

..........................................................................................................................................OD BARCI DO PASIEKI

wystawa czynna w dniach 26.06.2004 - 31.07.2004


Polskie pszczelarstwo ma za sobą ponad tysiącletnią tradycję, którą otworzyło
bartnictwo, a kończy nowoczesne pasiecznictwo.

Zwiedzając wystawę widz mógł zobaczyć unikatową kolekcję uli: od barci leśnych,
słomianych koszek, uli figuralnych i architektonicznych - do współczesnych uli
skrzynkowych.
Pszczelarstwo stanowi specyficzną formę działalności człowieka, w której obok elementów
typowych dla rolnictwa, występują także zjawiska z dziedziny wytwórczości rzemieślniczej.
U podnóża tego zjawiska leży przyziemne pragnienie człowieka by wyprodukować
narzędzia i sprzęt potrzebny do produkcji miodu, mianowicie: miodarki,
odstojniki do miodu, cedzaki.

Prezentowane na wystawie ule oraz sprzęt udostępnione zostały przez
Muzeum i Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz Koło Pszczelarzy w Mogilnie.


...........................................................................................................................................65 ROCZNICA OBRONY ZIEMI MOGILEŃSKIEJ
PRZED NAPOREM HITLEROWSKIM


wystawa czynna w dniach 10.09.2004 - 22.10.2004Ziemia Mogileńska należy do tych regionów naszego kraju, w których walka
ludności cywilnej z najeźdźcą hitlerowskim miała wyjątkowo dramatyczny przebieg.
Dobitnym przykładem bohaterskiego czynu była obrona na przedpolu
Mogilna we wsi Padniewko podjęta w dniach 9-10 września 1939 r. przez
ludność cywilną i Straż Obywatelską.
Patriotyczna postawa wykazana w tych tragicznych dniach była powodem
dotkliwych represji stosowanych przez okupantów. Wielu obywateli zginęło w
masowych egzekucjach, innych zesłano do obozów
koncentracyjnych lub wysiedlono.

Pamięć o tych wydarzeniach jest szczególnie głęboka i droga dla wszystkich
mieszkańców Mogilna i okolic, czego wyrazem była m.in. wystawa,
która na celu miała uczczenie
i przypomnienie młodym pokoleniom o patriotycznych czynach przodków.

Na wystawie prezentowane były fotografie Mogilna z czasu okupacji, dokumenty
gromadzone przez Okręgową Komisję Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy
i Mogilnie, mundury i uzbrojenie
żołnierza polskiego i niemieckiego. Prezentowano również listy pomordowanych
w obozach koncentracyjnych oraz miejscach męczeństwa na Ziemi Mogileńskiej.

Wydatnej pomocy w zorganizowaniu wystawy użyczyli:
Jerzy Chmielewski i Sebastian Witkowski,
którym muzeum pragnie serdecznie podziękować..................................................................................................................................................ŻYCIE I DOROBEK NAUKOWY PROF. DR. KURTA LEWINA

wystawa czynna w dniach 11.09.2004 - 30.11.2004


     Wystawa poświęcona prof. dr. Kurtowi Lewinowi jest wyrazem uznania dla osoby wybitnego
naukowca i autora licznych publikacji z dziedziny psychologii.

Kurt Lewin urodził się w rodzinie żydowskiej 9 września 1890 r. w Mogilnie.
Jego rodzicami byli Leopold (Louis) Lewin i Rechia z domu Engel. Kurt dzieciństwo spędził
 w Mogilnie, które wówczas było częścią pruskiej prowincji poznańskiej. Tu uczęszczał do
żydowskiej elementarnej szkoły religijnej - chederu, a w 1900 r. został uczniem
Gimnazjum im. Cesarza Fryderyka Wilhelma w Poznaniu.
W 1905 r. rodzina Lewinów przeniosła się na stałe do Berlina . Następnie podjął naukę
w Liceum im. Cesarzowej Wiktorii Augusty, gdzie w 1909 r. zdał egzamin maturalny
i rozpoczął studia wyższe. Studiował medycynę, filozofię we Fryburgu, Monachium i Berlinie.
10 września 1914 r. uzyskał tytuł doktora filozofii. Brał udział w I wojnie światowej,
walcząc na froncie rosyjskim i francuskim. Został ciężko ranny i do kwietnia 1919 r.
przebywał w szpitalu wojskowym.
Po otrzymaniu habilitacji Kurt Lewin zatrudniony został na stanowisku asystenta w Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Berlińskiego, z którym był związany do 1935 r. w 1927 r. uzyskał
nominację na stanowisko profesora kontraktowego w zakresie filozofii i psychologii. W roku
akademickim 1932 - 1933 pracował na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kaliforni.
Po powrocie do Niemiec podjął ostateczną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.
Jeszcze 1933 r. podjął pracę na Uniwersytecie Cornell w Szkole Gospodarstwa Domowego.
W 1935 r. rozpoczął pracę na stanowisku profesora w Uniwersytecie Iowa w Stacji
Badawczej Pomocy Społecznej dla dzieci, gdzie pracował do 1944 r., kiedy to przeniósł
się do założonego przez siebie Ośrodka Badawczego Dynamiki Grupy w Massachusetts.
Kurt Lwein zmarł nagle 14 lutego 1947 r. w Newtonville, przeżywszy 57 lat.


obrazek

Kurt Lewin 1890 - 1947


Do najważniejszych prac w dorobku naukowym prof. dr. Kurta Lewina należą:
"Zasada i doświadczenie w psychologii" (1927), "Dynamiczna teoria osobowości" (1935),
"Teoria pola w naukach społecznych" (1941)

     Ekspozycja obejmuje  najważniejsze etapy życia i działalności Profesora, Jego
indywidualne osiągnięcia naukowe oraz powiązania z Ziemią Mogileńską. Prezentowane na
wystawie fotografie, dokumenty, publikacje zostały udostępnione przez córkę
- Panią Miriam Lewin i bratanka - Pana Toma Lewina.         

.................................................................................................................................................
(fot. wykonali Adam Augustyniak i Edmund Kozłowski)