CZASOWE EKSPOZYCJE MUZEALNE - 2005 R.W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM

wystawa czynna w dniach 15.01.2005 - 28.02.2005

Wystawa nawiązuje do dramatycznych zdarzeń w Azji południowo - wschodniej, gdzie okazało
się jak ważna jest pomoc ludziom. Przesłania te realizuje organizacja Czerwonego Krzyża,
która powstała w 1863 r. Chcąc przybliżyć działalność Czerwonego Krzyża przedstawiamy
ekspozycję, która stanowi przyczynek do lepszego poznania jej działalności i podstawowych
zasad, jakimi się kieruje - humanitaryzm, bezstronność, neutralność, jedność i powszechność
działania bez różnicy rasy, narodowości i religii.

Na ekspozycji zgromadzone zostały fotografie, dokumenty, publikacje, odznaczenia, pocztówki
i zbiory filatelistyczne, stanowiące wieloletni dorobek kolekcjonerski Pawła Domagalskiego,
mieszkańca Dąbrowy k/Mogilna. 

Urodzonego 29.05.1952 r. w Dąbrowie z wykształcenia kucharz, a z zamiłowania kolekcjoner.
Były członek Polskiego Związku Filatelistów w Dąbrowie, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
w Bydgoszczy, organizator wystaw o tematyce filatelistycznej w Dąbrowie (1989 r.)
i Barcinie (1994 r.). Obecnie zajmuje się działalnością gospodarczą i mieszka w Dąbrowie.
    


obrazekPaweł Domagalski podczas otwarcia wystawy 15.01.2005 r.

Urzeczywistnienie wystawy stało się możliwe dzięki zaangażowaniu Pawła Domagalskiego,
któremu składamy serdeczne podziękowania.  

......................................................................................................................................................DZIEJE TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO "SOKÓŁ" NA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ


wystawa czynna w dniach 15.04.2005 - 30.05.2005


W miesiącu marcu br. minęła 110 rocznica powołania do życia w Mogilnie
Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - jednej z najważniejszych organizacji mających na
celu krzewienie wśród ludności polskiej zamiłowania do uprawiania sportu i gimnastyki,
oraz utrzymania ducha polskości, szczególnie wśród młodzieży.
Z najbardziej zasłużonych działaczy, którzy wedle hasła"W zdrowym ciele - zdrowy duch"
kładli podwaliny pod dzieło budowy społeczeństwa polskiego - świadomego narodowo
i gotowego w przyszłości stanąć do walki o niepodległość, wymienić należy:
Józefa Krzemińskiego - Prezesa Wielkopolskiego Związku Organizacji Sokolich,
Maksymiliana Gruszczyńskiego, Józefa Starka, Aleksandra
Jakubowskiego, Jakuba Ciślewicza, Władysława Trzeckiego, Władysława Bucholza,
Stanisława Stroińskiego, Andrzeja Ciślewicza, Jana Bisikiewicza.

Na wystawie prezentujemy fotografie, dokumenty, mundury, sztandary, a także obszerną
dokumentację archiwalną.


obrazek

Podczas otwarcia wystawy 15.04.2005 r.


Ekspozycja ta powstała przy współpracy z: Archiwum Państwowym w Bydgoszczy - Oddział
Inowrocław, Stowarzyszeniem Miłośników Zabytków Historycznych Położonych na Terenie Miasta
i Gminy Trzemeszno, Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół" w Inowrocławiu, Muzeum
Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego  w Bydgoszczy, Pomorskim Muzeum
Wojskowym w Bydgoszczy, Towarzystwem Miłośników Miasta Strzelna oraz dzięki pomocy
Pani Krystyny Giemzy opiekunki Izby Pamięci w Niewolnie, Pana dr. Andrzeja Boguckiego
Prezesa Związku "Sokół" w Polsce, Pana Zbigniewa Wojciechowskiego oraz Pana Henryka Łady,
za co serdecznie dziękujemy.

..............................................................................................................................................


BABCINE KORONKI


wystawa czynna w dniach 23.05.2005 - 10.07.2005


Koronka to materia ażurowa, wzorzysta, wykonana ręcznie lub maszynowo z nici lnianych,
jedwabnych lub bawełnianych.
W zależności od techniki wykonania rozróżnia się koronki: klockowe, siateczkowe,
igłowe, frywolity i szydełkowe. Za najszlachetniejsze uważa się koronki igłowe,
z których słynęła Flandria, gdzie wytwarzano koronki o nazwie braband,
malines i walensjen.

Koronkarstwo znane było już w starożytności, ale rozwinęło się dopiero w epoce
renesansu. Pierwsze koronki wytwarzano w Wenecji skąd przesyłano je
do całej Europy.

W Polsce za panowania Sasów sprowadzano koronki z Brukseli, ale już
Stanisław August założył w Grodnie własną manufakturę koronek.
W 1885 r. wielka aktorka Helena Modrzejewska, założyła w Zakopanym pierwszą
żeńską szkołę w Europie gdzie nauczano technik koronek i haftu.
W stroju ludowym koronki pojawiły się pod koniec wieku XIX.

Koronki prezentowane na wystawie podzielić można na dwa zasadnicze rodzaje:
szydełkowe i frywolitki.

Koronki szydełkowe powstają przez wiązanie i przewlekanie nici szydełkiem. Ten sposób wykonania koronek ma bardzo duże zastosowanie ze względu na możliwość wytworzenia wielu elementów dekoracyjnych, jak również wyrobów użytkowych i odzieżowych.

Frywolitki natomiast powstają przy pomocy czółenka, szydełka i igły, a cechą charakterystyczną
jest ich misterność i delikatność wykonania.


obrazek

Czepiec wykonany metodą szydełkową


Na wystawie prezentujemy prace: Zofii Kabat, Barbary Mazepy oraz Anny Mazurkiewicz.
Są to serwety, obrusy, firanki, elementy odzieży wykonane szydełkiem jak i czółenkiem
oraz elementy warsztatu pracy koronkarek.


obrazek


Otwarcie wystawy "Babcine koronki" 23 maja 2005 r.
................................................................................................................................."PIWARSKI W MOGILNIE"

Wystawa czynna w dniach:

11.07.2005 - 15.08.2005

Wystawa prac Krzesisława Tomasza Piwarskiego, otwiera działalność ekspozycyjną
w zakresie sztuki w Muzeum Ziemi Mogileńskiej. Mamy zamiar prezentować najlepsze dokonania
w zakresie malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem twórców
wywodzących się z ziemi mogileńskiej.

Urodzony w Mogilnie, a mieszkający w Dusseldorfie (Niemcy) twórca, wnuk Jana Feliksa Piwarskiego,
profesora Akademii Warszawskiej, syn znanych artystów Barbary Ur i Andrzeja Piwarskiego
utrzymuje związki rodzinne z zamieszkałymi w rodzinnym mieście krewnymi. 
Ekspozycja, którą państwu prezentujemy jest pierwszą, a mamy nadzieję nie ostatnią
wystawą prac artysty w grodzie nad Panną. Licząc na jej życzliwe przyjęcie,
życzymy  Państwu  miłych wrażeń.

Przy okazji, dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania
wystawy, a zwłaszcza artyście i Jego małżonce Soni Piwarskiej-Prentki.


obrazek


Życiorys:

26 lipca 1962 -
urodzony w Mogilnie

1969 - 1977 -
Szkoła Podstawowa w Gdańsku

1973 - 1974 - Szkoła Podstawowa w Sztokholmi/Szwecja

1977 - 1979 - Liceum Ogólnokształcące w Sopocie

1979 - 1982 - Liceum Ogolnokształcące w Essen / Niemcy

1982 - 1983 - Johannes Gutenberg Uniwersytet w Mainz/ Niemcy

1983 - 1989 - Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie
w pracowni Profesor Rissy

1988 - Dyplom Akadmii Sztuk Pięknych, Dusseldorf

1989 - Dozent Akademii Letniej/Luksemburg

od 1989 - Art Direktor

od 2003 - Dozent Workschop "Bliżej Europy", NRW
Dozent Malarstwa, Dusseldorf

..............................................................................................................................................

WYSTAWA ZBIOROWA  ARTYSTÓW UCZESTNICZĄCY W PLENERZE

Wystawa czynna w dniach 14.08.2005 - 30.09.2005

KLARA STOLP

"Z INSPIRACJI I NATCHNIENIA"

OLEJE, RYSUNKI, AKWARELE

O AUTORCE...

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Polskiego Stowarzyszenia
Edukacji Plastycznej w Warszawie.
Prowadzi Plastyczną Pracownię Autorską.
Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, akwarele oraz ilustruje tomiki poetyckie.
Swoje prace prezentowała wielokrotnie na 150 wystawach w kraju i za granicą.

O WYSTAWIE...

Klara Stolp prezentuje w muzeum grafiki, rysunki oraz obrazy olejne związane z Mogilnem.
Cechuje je zwartość tematyczna i kolorystyczna.
Szczególnie bliskie są nam motywy związane z Mogilnem. Zmuszają one oglądającego
do dostrzegania rzeczy mijanych codziennie.
Prace Pani Klary cechuje wielorodność i ciekawość podejmowania
nowych tematów.

                                         Stefania Barańska

   
obrazek


"Drzewo" - autorka Klara Stolp


obrazek

Klara Stolp podczas pracy twórczej.
EDMUND SZPANOWSKI

"RZEŹBA"

O AUTORZE ...

Zaczął rzeźbić w wieku 22 lat. Techniki i tematyka wykonanych rzeźb są bardzo różnorodne.
Wykonuje rzeźby, płaskorzeźby, formy zwarte i ażurowe, od małych do monumentalnych,
dekoracyjnych i dekoracyjno-użytkowych, rzeźby ogrodowe i ornamenty.
Tematyka prac nawiązuje do klimatów wiejskich, historycznych, sportowych i sakralnych.

Brał udział w 80 ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach plastycznych.
Jest pomysłodawcą i organizatorem pleneru plastycznego w Sierpcu.
Organizuje i pomaga organizować plenery na rzecz instytucji oraz osób prywatnych.
Jego rzeźby prezentowane były na 14 wystawach indywidualnych i 88 zbiorowych
na terenie całego kraju i za granicą.
Brał udział w kilkunastu konkursach i przeglądach. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.
Za swoją działalność otrzymał 11 nagród, w tym ministerialną.O WYSTAWIE...

Zaprezentowane w muzeum rzeźby charakteryzują się bardzo mocno zaakcentowaną
obecnością kobiety i jej piękna będącego w zgodzie z wewnętrznym odczuciem autora
i przyjętą przez niego formą artystyczną.
Prace swoją miękkością kształtu i charakterem wyrazu sprawiają wrażenie pełnych
dynamiki, zaklętych w drewnie postaci ludzkich.
W swoich pracach artysta prezentuje dwa style. Jeden przypomina nam rzeźby etniczne
sięgające korzeniami kultury Afryki, a drugi czerpie z naszej rodzimej sztuki ludowej.


obrazek

Edmund Szpanowski podczas pleneru w 2004 r.


obrazek

"Kochankowie" autorstwa Edmunda Szpanowskiego


..............................................................................................................................................
(fot. wykonali Anadam Augustyniak i Edmund Kozłowski)