POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY I ICH LOSY

grudzień 2008 - luty 2009


Wystawa prezentowała sylwetki kilkunastu powstańców pochodzących z terenów Ziemi Mogileńskiej,
bądź też bezpośrednio związanych z prowadzonymi na tych ziemiach działaniami zbrojnymi.

Prezentowane na wystawie fotografie, części umundurowania powstańczego oraz kombatanckiego, odznaczenia przyznawane za udział
w Powstaniu i walkę o niepodległość, militaria, legitymacje, dyplomy, patenty oraz inne pamiątki rodzinne zostały udostępnione
lub przekazane w darze przez rodziny powstańców, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach
oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Mogilnie.


obrazek

obrazekobrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazekobrazek


foto. wyk. Lucyna Bielasik

..............................................................................................................................................................................................................................................................................


ZE ZBIORÓW MUZEUM

Wystawa czasowa zorganizowana w ramach programu XIII Mogileńskich Spotkań Plastycznych 10 - 22.III.2009 R.

Inauguracja wystawy nastąpiła 12 marca 2009 r.


obrazek

Wystawę można zwiedzać do końcakwietnia!

obrazek

Foto wyk. Przemysław Majcherkiewicz

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

LOSY POLAKÓW MIESZKAŃCÓW

ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

 

W latach 1939 – 1945 ludność polska Ziemi Mogileńskiej żyła w warunkach utracenia niepodległości przez jej państwo oraz w całkowitym pozbawieniu wszelkich swobód narodowościowych i praw obywatelskich. Ponadto była ona przedmiotem bezpośredniej i pośredniej eksterminacji, całkowitej eksploatacji ekonomicznej oraz dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

Postawy jakie zajmowali Polacy w Mogilnie wobec wrogich władz okupacyjnych świadczą jednoznacznie, iż nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości Polski i przy każdej sposobności chwytali za broń w celu wywalczenia wolności. Za udział w tej walce skazywani byli na śmierć lub pobyt w obozach koncentracyjnych.

Mieszkańcy Ziemi Mogileńskiej zmagali się również z wrogiem na wszystkich europejskich frontach drugiej wojny światowej, działali w ogólnopolskiej lub regionalnej konspiracji, który często nie był związany z żadną podziemną organizacją, a zrodził się z konieczności samoobrony polskiej społeczności miasta przed zniewoleniem na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

Wystawa jest wyrazem pamięci oraz hołdu mieszkańcom Ziemi Mogileńskiej żyjącym w tak trudnym okresie jakim była druga wojna światowa. Przypomina o niejednokrotnie tragicznych losach żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, więźniów obozów, jeńców wojennych, działaczy tajnych organizacji, robotników przymusowych czy ogółu ludności cywilnej.

Prezentowane na ekspozycji fotografie, dokumenty osobiste, listy, elementy uzbrojenia i umundurowania, publikacje oraz pamiątki rodzinne zostały udostępnione, bądź też przekazane na rzecz muzeum przez Pana Adama Augustyniaka, Panią Krystynę Aleksandrowicz, Pana Zbigniewa Chojnackiego, Panią Marię Dalewską, Panią Marię Danielik, Panią Kazimierę Dudziak, Panią Danutę Fritzkowską, Panią Janinę Górską, Panią Helenę Jankowską, Panią Joannę Klag, Panią Annę Komisarek, Panią Marię Maćkowiak, Pana Kazimierza Szymańskiego, Panią Marzenę Węglewską, Pana Edwarda Wiśniewskiego za co składamy serdeczne podziękowania.

Należy podkreślić, iż wydatnej pomocy w przygotowaniu ekspozycji udzielili Pan Jerzy Chmielewski oraz Pan Sebastian Witkowski.

ZAKOŃCZENIE WYSTAWY PRZEWIDUJEMY 8 LISTOPADA 2009 R.

 

 

obrazek

Józef Klag w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej w Liwen

 

 

obrazek

Przemarsz oddziału spadochroniarzy

 

 

obrazek

1941 r. Tomasz Ostrowski w oflagu w Hadamarze Dolnym

 

 

obrazek

Oflag w Murnau. Blok "K" - miejsce zakwaterowania Tomasza Ostrowskiego

 

 

obrazek

Oflag w Murnau

 

 

 

obrazek

Tomasz Ostrowski w obozie w Hadamarze Górnym

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Wybuch II wojny światowej w świetle dokumentów Zarządu Miejskiego w Mogilnie z przełomu

sierpnia i września 1939 r.

 

 

Wybuch w dniu 1 września 1939 roku drugiej wojny światowej wstrząsnął społeczeństwem Ziemi Mogileńskiej.

Pomimo rosnącego napięcia w stosunkach polsko – niemieckich

i przeprowadzenia mobilizacji łudzono się, że uda się zapobiec wybuchowi zbrojnego konfliktu.

Jednak o godz. 4.45 wojna stała się faktem.

Wystawa prezentuje unikatowe dokumenty Zarządu Miejskiego w Mogilnie

z okresu 22 sierpnia do 8 września 1939 roku

dotyczące działań ochronnych i obronnych przed niemiecką dywersją

i sabotażem.

Dodatkowym urozmaiceniem czasowej ekspozycji są plakaty propagandowe

z okresu drugiej wojny światowej,

ogólnopolska prasa z pierwszych dni września 1939 roku oraz fotografie przedstawiające wydarzenia

początków wojny m.in. przekroczenie granicy Polski przez wojska niemieckie, ostrzał Westerplatte czy ucieczkę ludności cywilnej.