Człowiek rodzi się i żyje wolnym

          O Solidarności w 30. rocznicę powstania               

 

W związku z 30. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych, a tym samym powstania Solidarności muzeum przygotowało

wystawę czasową połączoną z uroczystą Sesją Rady Miejskiej w Mogilnie oraz koncertem Leszka Wójtowicza.

Uroczystości odbyły się 9 września 2010 r. w siedzibie muzeum w Chabsku.

Podczas sesji Rady Miejskiej dokonano wręczenia odznaczeń i wyróżnień Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka. Wyróżnienia odebrali: Eugeniusz Kończal i Tadeusz Skrzypczak.

Wyróżnienia z rąk Marszałka otrzymali również: Tadeusz Dachowski, Jan Harasimowicz, Wojciech Kotlarek, Adam Nowaczyk, Wiesław Nurski,

Marian Skrzypczak, Ryszard Walkowski oraz Włodzimierz Wdowiak.

Ponadto wręczono medale "SOLIDARNOŚĆ - Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego", które otrzymali: Irena Baranowska, Włodzimierz Kowalski,

Alicja Kozłowska,  Adam Stachowiak, Marian Zaręba.

Kurator wystawy Lucyna Bielasik

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

Koncert Leszka Wójtowicza

 

Komitet organizacyjny:

Tadeusz Dachowski - Przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Mogilnie

Stanisław Grela - Radny Rady Miejskiej w Mogilnie

Włodzimierz Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Mogilnie

Jan Szymański - Dyrektor Mogileńskiego Domu Kultury i Muzeum Ziemi Mogileńskiej

 

fot. Marcin Zieliński (www.mogilno.pl)

 

Wystawę można zwiedzać do końca listopada.   

 

 .................................................................................................................................................................................................................

 

W ramach 100. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka

15 października 2010 r. nastąpiło oficjalnie otwarcie  dwóch  wystaw czasowych pt.

„Ksiądz Piotr Wawrzyniak w pamięci społeczeństwa”

oraz

„Miejsce – człowiek – tradycja”

 

obrazek

 

Ksiądz Piotr Wawrzyniak w pamięci społeczeństwa

Wystawa prezentuje eksponaty dotyczące życia i pracy ks. P. Wawrzyniaka pochodzące ze zbiorów Muzeum Ziemi Mogileńskiej,

Banku Spółdzielczego w Mogilnie, Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie,

Parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Wylatowie oraz osób prywatnych: Przemysława Majcherkiewicza,

Jacka Kraśnego, Bożeny Kalisiak, Zofii Harłamowicz - Jabłońskiej.

 

 

obrazek

Kurator wystawy Andrzej Jakubowski

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

MIEJSCE - CZłOWIEK - TRADYCJA. Wystawa poplenerowa

.

W  plenerze wzięło udział 27 plastyków m.in. z Poznania, Bydgoszczy, Gniezna, Szubina, Strzelna i Mogilna.

Artyści realizowali tematy z zakresu portrecia ks. Piotra Wawrzyniaka i jego pobytu w Mogilnie.

Uczestnicy pleneru: Hanna Pleszyńska-Zawadzka, Natalia Jelińska, Maciej Jeliński (Szubin), Maja Zimińska, Monika Osowicz (Strzelno),

Stefania Smolenko, Anna Smolenko, Bogumiła Manc, Maria Waszak, Marceli Derengowski (Gniezno),

Bożena Fibik-Beim (Poznań), Wiesława Rybarczyk (Witkowo), Agnieszka Tylińśka-Sopolińska (Wójcin),

Hanna Zyśk-Zawadzka, Jan Zyśk, Waldemar Zyśk, Krzysztof Kacprzak (Bydgoszcz), Jadwiga Kończal, Robert Sobkowiak,

Stanisław Tarnowiecki, Sylwia Czarnecka, Marek Nikodem, Stanisław Ruta, Maria Dziel, Witold Pochylski,

Aneta Ziomkiewicz, Kalina Nowak (Mogilno).

 

 

obrazek

Halina Chudyszewicz o wystawie

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

Patronat honorowy:

Mogileński Komitet Obchodów 100.  rocznicy śmierci Księdza Piotra Wawrzyniaka

 

 

 

Zapraszamy do 15 grudnia 2010 r.