Wystawa

 „Chińskie wycinanki okienne”

 

 

Udostępniona zwiedzającym w dniach 30.03. – 29.04.2012 r.

Ekspozycja powstała przy współpracy z prof. Henrykiem Brandysem archeolog i znawca historii i kultury Dalekiego Wschodu w Polsce.

W organizacji wystawy uczestniczyła Ambasada ChRL w Polsce, a kolekcja jest własnością Chińskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 

 

.................................................................................................................................

 

 

Wystawa

MOGILEŃSKIE KOŚCIOŁY I DUCHOWIEŃSTWO

 

 

Inauguracja ekspozycji miała miejsce 18 maja 2012 r. w ramach obchodów 10. rocznicy powołania Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku. Wystawa prezentuje sylwetki księży: Honorowego Obywatela Miasta Mogilna ks. Mieczysława Brodowskiego, ks. Tadeusza Zielińskiego, ks. Stanisława Obarskiego oraz Prymasa Polski Józefa Glempa i jego związki z Mogilnem.

Przedstawia również historię nieistniejących już kościołów św. Klemensa spalonego w 1940 r. przez wojska niemieckie oraz kościoła ewangelickiego rozebranego w 1960 r. nakazem ówczesnych władz miejskich. Wystawa jest także źródłem wiadomości na temat mogileńskich kościołów św. Jakuba i św. Jana, a także klasztoru benedyktynów który w znaczny sposób przyczynił się do rozwoju osadnictwa i późniejszym czasie powstania miasta Mogilna.

 

                                                                               ....................................................................................................................

 

„MOGILNO OCZAMI ARCHEOLOGA-WIELKIE ODKRYCIA NA MAŁ EJ INWESTYCJI . ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE W TRAKCIE BUDOWY OBWODBICY MIASTA”

Wystawa „MOGILNO OCZAMI ARCHEOLOGA-WIELKIE ODKRYCIA NA MAŁEJ INWESTYCJI .ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE W TRAKCIE BUDOWY OBWODBICY MIASTA” powstała w ramach porozumienia i współpracy Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Archeologicznej Pracowni Badawczej „THOR”, oraz Pracowni Archeologicznej „Archeo-Plant”. Inaugurację wystawy poprzedziły wykłady prowadzone przez Piotra Pachulskiego z Archeologicznej Pracowni Badawczej „THOR” pt.„ Archeologia inwestycyjna-obalanie mitów, krótka charakterystyka firm archeologicznych na przykładzie APB THOR”; dr. Daniela Żychlińskiego z Archeologicznej Pracowni Badawczej „THOR” pt. ”Krótki szkic pradziejów ziem polskich”, oraz Roberta Prawniczka z Pracowni Archeologicznej „Archeo-Plant” pt. „Odkrycia archeologiczne w trakcie budowy obwodnicy miasta Mogilna”.

obrazekobrazekobrazek

Otwarcie wystawy miało miejsce 1 marca 2012 roku. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających do 30 czerwca 2012 r.

Wystawa jest efektem prac wykopaliskowych prowadzonych w trakcie budowy obwodnicy miasta Mogilno od kwietnia do października 2011 roku. Kierownikiem badań był Piotr Pachulski. W wykopaliskach archeologicznych brała również udział archeolog Małgorzata Radtke pracownik Muzeum Ziemi Mogileńskiej oraz Robert Prawniczak z Pracownik Archeologicznej Archeo - Plant. Prezentowane znaleziska pochodzą z trzech stanowisk w miejscowości Wiecanowo. W trakcie badań pozyskano znaczna ilość zabytków od fragmentów naczyń glinianych, krzemiennych, kościanych, kamiennych poprzez zabytki nieruchome tj. różnego rodzaju obiekty - jamy, pochówki. Posiadają one szeroką rozpiętość czasowa od wczesnych kultur neolitycznych aż po późne średniowiecze.

Na ekspozycji zobaczyć można znaleziska z prac archeologicznych, rekonstrukcję pochowku, zdjęcia z prac wykopaliskowych, zabytki wydzielone (szydła kościane, przęśliki itp.), zrekonstruowane naczynia ceramiczne, informacje o poszczególnych kulturach zasiedlających ziemie polskie w okresie pradziejów. Dowiedzieć się można czym są badania interdyscyplinarne, które polegają na współpracy archeologów ze specjalistami z innych dziedzin naukowych.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

 

obrazek

Patronat honorowy : Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński

Patronat medialny : Tygodnik Pałuki i Ziemia Mogileńska

www.mogilno.in

Autorzy wystawy: Małgorzata Radtke i Robert Prawniczak

opr. Małgorzata Radtke

fot. Małgorzata Radtke, Łukasz Kaczmarek

.......................................................................................................................................................................................................

 

Wystawa

 

"Szachy w średniowieczu – średniowiecze w szachach"

 

Ekspozycja udostępniona była przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Inauguracja odbyła się 10 listopada 2012 r. jednocześnie z otwarciem corocznie organizowanego Turnieju Szachowego im ks. Piotra Wawrzyniaka w siedzibie muzeum. Ekspozycja miała na celu zwrócenie uwagi na walory „królewskiej gry” oraz ukazywała znaleziska archeologiczne potwierdzających jej znajomość na terenie Europy już w okresie średniowiecza. Zaprezentowano 20 plansz w formie posterowej, które opowiadają historię powstania szachów ,drogi ich przenikania na tereny europejskie ,zmieniające się w czasie nazewnictwo oraz spojrzenie średniowiecznych autorów na toczone wówczas rozgrywki. Prezentacja o w/w charakterze posterowym przybliżyła zwiedzającym grę w której każdy mógł  odnaleźć coś fascynującego, rozwijającego logiczne myślenie, ćwiczącego pamięć, uwagę i cierpliwość a także ukazującą inny wymiar sportu. Ekspozycja dostępna była dla zwiedzających do 6 grudnia 2012 r.

 

..................................................................................................................................

 

12 grudnia 2012 r.  miała miejsce inauguracja wystawy

 

„586 dni stanu wojennego”

 

udostępnionej w ramach obcjodów rocznicy ogłoszenia stanu wojennego przez IPN O/Bydgoszcz