95. ROCZNICA POWSTANIA

POLICJI PAŃSTWOWEJ

Z tej okazji w sali Mogileńskiego Domu Kultury można było oglądać wystawę prezentującą eksponaty z kolekcji Piotra Fiałkowskiego oraz Macieja Kaczmarka, dokumenty, medale i odznaczenia, muzdury milicyjne i policyjne oraz zbiór tablic z  budynków.

Organizatorzy: KPP Mogilno, MDK. Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

 

Wystawa udostępniona była zwiedzającym w dniach 25.04.- 08.05.2014 r.

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

fot. Lucyna Gołaszewska

 

 

 

Wylatowski kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na przestrzeni wieków”

obrazekobrazek

 

 

Wystawa powstała w ramach organizowanych V Dni Wylatowa  25.06-29.06. 2014 r.

Organizatorzy: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku oraz Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie.

Inaugurację wystawy (25.06) rozpoczęła prelekcja łódzkich konserwatorów Pana Piotra Kłoda oraz Pani Joanny Zajączkowskiej- Kłoda pt. „ Renowacja drewnianego XVIII-wiecznego kościoła w Wylatowie”. Oboje zajmują się renowacją  wylatowskiej świątyni. Pan Piotr Kłoda przedstawił  poszczególne etapy wznoszenia drewnianego kościoła oraz wyszczególnił jakim poważnym zagrożeniom podlegał kościół podczas rozpoczęcia prac, jakie elementy i detale kościoła i jego wyposażenia zostały poddane konserwacji oraz  jakie jeszcze istnieją  postulaty i potrzeby konserwatorskie. Pani Joanna Zajączkowska-Kłoda  omówiła bieżące i planowane badania renowacyjno-konserwatorskie. Proboszcz parafii wylatowskiej ks. Krzysztof Tarbicki przedstawił bogatą historię XVIII wiecznego kościoła, historię prac konserwatorskich i archeologicznych rozpoczętych w 2004 r. następnie kontynuowanych w 2009 roku i trwających po dzień dzisiejszy. Wyraził słowa podziękowania dla wszystkich specjalistów i badaczy wylatowskiego kościoła. Podkreślił i podziękował za bezinteresowną pomoc Parafian przy pracach remontowych. Słowa podziękowania padły również w stronę Dyrekcji i pracowników muzeum za zorganizowanie wystawy oraz za przyznane dotacje ze środków publicznych na przeprowadzenie prac remontowych przez instytucje tj. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, Gmina Mogilno, Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zabytkowy kościół drewniany  p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego. Świątynia wylatowska jest barokową trójnawową pseudobazyliką. Zbudowana jest w konstrukcji zrębowej  z dwiema dostawionymi wieżami . Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie, orientowane. Po zachodniej części - na przedłużeniu naw - znajdują się dwie zbliżone do kwadratu kaplice, natomiast przy części wschodniej prezbiterium znajduje się nieco niższa kwadratowa zakrystia. Wnętrze kościoła nakryte stropami drewnianymi i podzielone na nawy słupowymi arkadami. Podłoga drewniana. Na zewnątrz ściany są szalowane.  Do starszego wyposażenia kościoła należy m.in. XV w. granitowa kropielnica i dwie późnogotyckie rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego i Chrystusa Frasobliwego.

 

Wystawa przedstawia ciekawe eksponaty oraz fotografie związane z historią kościoła, poświęcone pracom remontowym oraz konserwatorskim i archeologicznym.

Na ekspozycji można zobaczyć: Kalendarium wydarzeń dotyczący historii Wylatowa oraz kościoła. Opis przebiegu i wyników prac archeologicznych. Obraz fundatora kościoła (obecnego z 1761 r.)  Michała Kościeszy Kosmowskiego (opata klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie). Jednym z ciekawszych eksponatów jest fragment belki znalezionej przy jednym z kolejnych remontów kościoła, pochodzący z czasów fundacji z datą 1761 rok. Oryginalna chorągiewka z wieży kościoła z datą 1746 rok. Wyposażenie kościoła począwszy od  XV w. m.in. ciekawa drewniana polichromowana Figura Chrystusa Zmartwychwstałego, Obraz Św. Walentego z XVIII wieku, fotografie przedstawiające Ołtarz Główny w poszczególnych etapach renowacji. Pozłacany Krzyż Ołtarzowy - Drzewo Życia (XVII/XVIII w.) po renowacji, z rozchodzącymi się 33 promieniami symbolizującymi wiek Chrystusa. Pacyfikał z relikwiami Św. Nepomucena z XVIII wieku. Oryginalna pieczęć do laku z XVIII. Duplikat księgi parafialnej z lat 1817-1851. Ręcznie haftowany ornat z VIII wieku wraz ze stułą. Znaczek pocztowy Wylatowo (pochodzący z lat  1910 - 1915) - powiększony na płótnie. Pocztówka „Pozdrowienia z Wilatowa” z 1904 roku – powiększona na płótnie. Odsłonięty pochówek poprzedniego proboszcza pod progiem wejścia do kościoła -  na fotografii.  Fragmenty ceramiki budowlanej (cegła, dachówki), ceramiki użytkowej, zabytki szklane, metalowe (śruby, gwoździe, sztućce), fragmenty paska skórzanego, spora ilość monet polskich i pruskich odkrytych podczas prac archeologicznych, szczególnie jedna z nich zasługująca na uwagę złoty dukat niderlandzki z 1760 roku wybity w mennicy w Utrechcie, odnaleziony w prezbiterium, krzyżyki miedziane, medalik z  XVII wieku i inne.    

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających w siedzibie muzeum do 30 sierpnia 2014 r.

 

Fot / Opr.   Małgorzata Radtke

 

 

 

 

Inauguracja wystawy czasowej "Umundurowanie i uzbrojenie LWP 1943-1946" miała miejsce w ramach akcji NOC MUZEÓW 16 maja 2014 r. Eksponuje część bogatej kolekcji z okresu  II wojny światowej, a należącej do Pana Sebastiana Witkowskiego,   Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. H. Czamana, kolekcjonera i pasjonata historii zarazem.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszamy do zwiedzania ekspozycji do 1 grudnia 2014 r.

Wstęp na wystawę czasową 2 zł

Więcej fot. : http://www.mminowroclaw.eu/fotogaleria/wystawa-czasowa-umundurowanie-i-uzbrojenie-lwp-1943-1946-zdjecia

obrazek

obrazek

fot. Lucyna Gołaszewska