Celem przeglądu jest wydobycie z zapomnienia i kontynuacja tradycji ludowych, zwyczajów zapustnych - związanych ściśle z przełomem karnawałowo - wielkopostnym,

pobudzenie inwencji, przekazanie tradycji następnym pokoleniom.


Przedmiotem przeglądu są prezentacje obrzędów zapustnych występujących na terenie Ziemi Mogileńskiej, gdzie zbiegają się elementy kultury i obrzędowości Kujaw,

Pałuk i  Wielkopolski  (pochody "Kozy", podkoziołek, zabijanie grajka, wywożenie żeńcowych iinne). 

W dniu 07.02.2015 w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku odbył się:

 

PRZEGLĄD OBRZĘDÓW ZAPUSTNYCH „PODKOZIOŁEK

 

Swoje artystyczne umiejętności zaprezentowały:

 

1.Przedszkole ,,Bajka” Gębice

  Tytuł przedstawienia :,,Zapust jedzie drogą”

 

2.Przedszkole Nr 2 w Mogilnie

   Tytuł przedstawienia : ,,Zapusty”

 

3.Przedszkole w Wylatowie

   Tytuł przedstawienia : ,,Zapusty”

 

4.Przedszkole Nr 1 w Mogilnie

   Tytuł przedstawienia :,,Idą zapustnicy”

    Dzieci z Koła Teatralnego, „Bajkowe Ludki”

 

5.Przedszkole Nr 3 w Mogilnie

   Tytuł przedstawienia : ,,Zapust jedzie drogą”

 

6.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie

   Tytuł przedstawienia : ,,Zapusty”

 

7.Szkoła Podstawowa w Gębicach

   Tytuł przestawienia :,,Zapusty ,wesołe zapusty”

 

8.Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

   Tytuł przedstawienia : ,,Rozbrykana koza”

    Zespół ; ,,Koza z Bielic”

  

9.Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

   Tytuł przedstawienia : ,,Weseli kolędnicy”

 

10.Gimnazjum w Mogilnie

    Tytuł przedstawienia : ,,Gimnazjalne zapusty 2015”

      

 

 Patronat honorowy Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

Fot: Marcin Zieliński