Kolejna edycja Nocy Muzeów  - święta kultury, sztuki i nauki odbyła się 15 maja

w Muzeum Ziemi Mogileńskiej.

W trakcie muzealnej nocy przybyli goście mieli okazję uczestniczyć w inauguracji

 dwóch wystaw oraz Filmowej Nocy Muzeów.

Pierwsza z nich „ Egiptomania. Współczesna moda na Egipt” pochodzi ze zbiorów

 Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Stanowi próbę uchwycenia popularnego

zjawiska  - szeroko pojętej fascynacji Egiptem zwanej egiptomanią. Współczesna

moda na Egipt nie jest zjawiskiem nowym i ciągle trwa.

Kolejna – „Pejzaże Mogilna”  prezentowała prace wykonane w trakcie pleneru

 malarskiego w 2014 roku.

W trakcie Filmowej Nocy Muzeów „ Od Cybulskiego do Kuleszy” zaprezentowano

 film „IDA” Pawła Pawlikowskiego. Zaplanowaną projekcję filmu „Do widzenia, do jutra” 

 Janusza Morgensterna, przesunięto na inny termin – z powodu niekorzystnej pogody.

Film zostanie wyświetlony w kolejnej edycji Mogileńskiej Akademii Filmowej - 11 czerwca.

Organizatorzy Nocy Muzeów 2015:

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Mogileński Dom Kultury

 

Patronat honorowy: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński

Partner strategiczny: Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.