Muzeum Ziemi Mogileńskiej  w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

zaprasza na

Zaduszki Poetycko-Muzyczne

 dnia  6 listopada 2015 o godz. 17:00

 W programie:

Montaż słowno-muzyczny „Czas rzeźbi nas...„

w wykonaniu uczniów ZS w Mogilnie

 

Wspominać będziemy:

 

Ks. Michała Rólskiego

Tadeusza Wesołowskiego

Edmunda Pruskiego

Stanisława Rutę

 

Ok. 19.00 — Koncert Tomasza Olszewskiego

 

Organizatorzy:

- Muzeum Ziemi Mogileńskiej

- Mogileński Dom Kultury

- Towarzystwo Przyjaciół MZM

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chabsko ,,Lepsze jutro”

 

Patronat honorowy: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Mogilno