18 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe.

  Muzeum Ziemi Mogileńskiej przygotowało atrakcyjną ofertę

 dla dzieci i młodzieży. Pierwszy tydzień ferii spędziliśmy

  w Sali sportowej „Sokół” w Mogilnie. Dla dzieci przygotowaliśmy

 szereg atrakcji w postaci zabaw edukacyjnych,

 warsztatów archeologiczno-plastycznych,

 pokazów historyczno-etnograficznych i gier.

 Każdego dnia uczestnicy mogli  wziąć czynny

 udział w pokazie i możliwości zabawy

 w „Duchu  dawnych grach komputerowych”,

 wykonać własne ozdoby z różnych materiałów

 na wzór średniowiecznych ozdób, oglądać 

 pokaz sprzętów etnograficznych i uczestniczyć

 w innych grach i zabawach, które przygotował

 Mogileński Dom Kultury – o szczegółach na stronie

  www.mogilno.in .

 29 stycznia w siedzibie muzeum odbyło się spotkanie

 z Prof. Henrykiem  Brandysem podsumowujące

 koniec ferii oraz wystawę pn. „Tradycyjne święta chińskie”.

 W godzinach przedpołudniowych dla dzieci i młodzieży

  przygotowano warsztaty plastyczno-edukacyjne, które

  przeprowadził Profesor Brandys, natomiast popołudniu

  wygłosił wykład: „Dokąd zmierzają Chiny”.

 W  programie tego samego dnia w dwóch blokach

 tematycznych oglądano wystawę,

 trwały konkursy I ognisko.

 

 

 

      obrazek

 

     obrazek

 

     obrazek

 

    

     obrazek

     obrazek

 

     obrazek

 

     obrazek

 

     obrazek

  

      obrazek

 

      obrazek

    

      obrazek

 

     obrazek

 

      obrazek

     

     obrazek

 

     obrazek

 

             obrazek

 

       obrazek

     

           obrazek

 

    obrazek

 

      obrazek

 

      obrazek

 

        obrazek

 

        obrazek

 

        obrazek

   

        Opr. M. Radtke

           Fot. M. Radtke, R. Jakubowski