11 czerwca 2016 r. w Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibę w Chabsku odbył

się po raz XV FESTYN CHLEBEM I MIODEM. Celem konkursu jest przypomnienie

 i zapoznanie się  z tradycyjnymi sposobami pieczenia chleba oraz zwyczajów z tym związanych.

Inaugurację tegorocznego festynu rozpoczął wykład Pani inż. Elżbiety Staszewskiej

 pt. „ Produkty tradycyjne inspiracją rozwoju turystyki wiejskiej naszego regionu”.

 Festynowi towarzyszył: pokaz wypieku chleba wraz z omówieniem,  loteria fantowa

zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej, stoisko

 animacyjne dla dzieci-„Życie i zabawy na wsi w czasach dawnych”, stoisko pszczelarzy

 – Miodosytnia, warsztaty i pokaz pieczenia podpłomyków na kamieniach i pozyskiwania

mąki na kamiennych żarnach, licytacje chleba- jeden przekazany przez Stowarzyszenie "Młode 

Dęby ze Słaboszewka , kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła,

pokaz warzenia piwa, przejażdżki na kucyku, występy zespołów ludowych: „Kalina” z Chabska,

„Gniewkowianie” z Gniewkowa i pokaz tańców narodowych Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”

 z Trzemeszna. W trakcie festynu można było kupić chleb wypiekany tradycyjnie w piecu chlebowym,

miód, wyroby rękodzieła, tradycyjne piwo regionalne.

Festynowi towarzyszyły konkursy – zwyczajny wiejski chleb, najpiękniejszy bukiet z kwiatów

 polnych oraz głosowanie publiczności na najsmaczniejszy chleb.

Wyniki konkursów:

 

ZWYCZAJNY WIEJSKI CHLEB:

 

  I MIEJSCE–Pani Ewa Petla

 II MIEJSCE–Pani Alicja Jakubowska

III MIEJSCE–Pani Wanda Ziółkowska

 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:  Joanna Smolak, Irena Eberle, Małgorzata Ziółkowska-Kopeć,

Weronika Bobrzyńska, Elżbieta Różycka, Teresa Gałęzewska, Urszula Dębska.

 

NAJPIĘKNIEJSZY BUKIET Z KWIATÓW POLNYCH:

 

  I MIEJSCE– Pani Magdalena Łukasik

 II MIEJSCE– Pani Ewa Petla

III MIEJSCE– Pani Ewa Wesołowska 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Wanda Śniegowska, Eleonora Joszko, Małgorzata Ziółkowska-Kopeć,

Marzena Częstochowska, Teresa Gałęzewska, Lidia Stachowiak, Elżbieta Różycka.

 

GłOSOWANIE  PUBLICZNOŚCI NA NAJSMACZNIEJSZY CHLEB wygrała  Pani Małgorzata Ziółkowska-Kopeć.

 

 

Uczestnicy i goście mogli zwiedzać najnowszą wystawę czasową „Zabawki mojego dzieciństwa”.  

Ekspozycja dostępna dla zwiedzających do dnia 30 września br.

 

Organizatorzy:  Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej,

Mogileński Dom Kultury w Mogilnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chabsko „Lepsze jutro”

oraz Koło Pszczelarzy w Mogilnie.

 

Nagrodę  publiczności ufundowała "Cukiernia Jamrych" z Mogilna

 

 

Patronat honorowy: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński

 

Projekt dofinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach

Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

 

  obrazek

 

 

  obrazek

 

 

  obrazek

 

  obrazek

 

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

 obrazek

  obrazek

  obrazek

  obrazek

 

 Opr. Małgorzata Radtke

 Fot. Radosław Jakubowski