15 lipca w Amfiteatrze letnim w Parku Miejskim

 w Mogilnie, odbyła się impreza „WAKACJE W MUZEUM”,

 podczas której można było wziąć udział w rozmaitych

przygotowanych atrakcjach. Wydarzeniu towarzyszyły

 warsztaty etnograficzne, podczas których - jak dawniej- 

prano w bali na tarze, prasowano żelazkiem na węgiel,

używano magla. W trakcie warsztatów archeologicznych

 można było zapoznać się z jednym z elementów pracy

 archeologa -  wyklejać naczynia ceramiczne. Kolejną

atrakcją dla uczestników było wykonanie

własnych zabawek z włóczki,

 piłeczek na gumce itp.

Imprezie towarzyszyły pokazy grupy rekonstrukcyjnej

 „Kasztelania Wyszogrodzka” – zaprezentowano  rekonstrukcję

 średniowiecznej wioski oraz odbył się pokaz walk rycerskich.

 Uczestnicy mogli własnoręcznie ulepić naczynie glinianie przy

 stoisku garncarza, wziąć udział w konkursach.  Tradycyjnie

 imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła i staroci oraz

darmowa zjeżdżalnia. Uczestnicy mogli również spróbować

tradycyjnego chleba wypiekanego w naszym muzeum.

 

 

 

obrazek

 

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie

 Społeczne przy współpracy z Muzeum Ziemi Mogileńskiej

 oraz Mogileńskim Domem Kultury. Projekt dofinansowany

ze środków Gminy Mogilno.

opr. Małgorzata Radtke

fot. Radosław Jakubowski