11 września b.r. odbyły się uroczystości związane z bohaterską obroną Mogilna

    w 1939 roku.

    Muzeum zaprezentowało dwie wystawy " Wrzesień 1939" oraz "50 lat temu w Mogilnie"

 

  .

                                        50 lat temu w Mogilnie

                W 1966 roku Mogilno obchodziło uroczyście dwie rocznice: 1000 lecie

  państwa polskiego jak w całej Polsce i 900 lecie Mogilna i klasztoru mogileńskiego.

  Niestety tak jak i w całej Polsce także i w Mogilnie obchody były podzielone na

  państwowe i kościelne. Z obchodów kościelnych nie zachowało się niewiele pamiątek.

  Obchody miejskie są udokumentowane w wycinkach prasowych, kronikach szkolnych czy pamiątkowych

 albumach. Zorganizowano nawet specjalny konkurs pod tytułem

  „Kronika Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego”.

                Władze miasta i powiatu mogileńskiego na cały rok 1966 przygotowały cały szereg różnych

  imprez i uroczystości, tak jak w całym kraju i tutaj pojawiły się nowe szkoły w ramach tysiąca szkół na

  tysiąclecie. Nowe szkoły oddawane były do użytku już od początku lat 60-dziesiątych min. obecny

  Zespół Szkół w Mogilnie przy ulicy Dworcowej, szkoła w Chabsku. W 1966 roku oddano do użytku

  szkoły w Jeziorach Wielkich, Wylatowie, Ostrowie, Hucie Palędzkiej i rozbudowano Szkołę Podstawową

  nr 2 w Mogilnie. Rozpoczęto budowę nowego gmachu Technikum Rolniczego w Bielicach, przedszkola

   i sali gimnastycznej w Kołodziejewie.

                1 maja 1966 roku przez teren powiatu mogileńskiego przejechała Sztafeta Tysiąclecia Państwa Polskiego

 witana przez mieszkańców Strzelna, Kwieciszewa, Wylatowa i Trzemeszna. Sztafeta została rozegrana

 w dniach 16 kwietnia – 9 maja 1966 na czterech trasach w Polsce, był to przejazd kolumn motocykli

i samochodów.  Misją imprezy było przewiezienie na dystansie 3, 5 tysiąca kilometrów tzw. Ksiąg Tysiąclecia.

                 W Mogilnie i powiecie główne uroczystości miały miejsce we wrześniu 1966 roku.

Od 11 do 18 września odbył się cykl imprez pod nazwą „Najpiękniejsze dni Mogilna”. Przygotowano

 wystawy: w holu kina wystawa „ Ziemia Mogileńska w malarstwie Józefa Myślickiego”

 a w Głuchej Puszczy „Ziemia Mogileńska w książce, obrazie i dokumencie”, odbywały się

 akademie, wieczornice, zawody sportowe i pokazy sprawności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

                 17 września w kinie „Tęcza” ( obecnie „Wawrzyn”) odbyła się sesja popularno – naukowa

   na temat dorobku powiatu mogileńskiego, połączona ze zjazdem wybitnych synów Ziemi Mogileńskiej.

  W sesji wzięli udział: Prof. Czesław Łuczak ówczesny rektor UAM w Poznaniu, urodzony w Mogilnie

   ks. Prof. Hieronim Feicht kierownik katedry Muzyki Polskiej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu

  Warszawskiego, Stanisław Kubiak naczelny redaktor Polskiego Radia w Poznaniu ( urodził się w Nowej

   Wsi, przyczynił się do rozwoju Przyjezierza), Jerzy Jaruzelski korespondent zagraniczny „Życia Warszawy

  ( urodził się w Siemionkach), dr Czesław Pilichowski przewodniczący Głównej Komisji Badania Zbrodni

    Hitlerowskich w Polsce ( urodził się w Rzadkwinie). Po południu na Rynku odbył się wiec ludności

   miasta w czasie, której zostały złożone do pomnika urny z ziemią z Niewolna, Kopców, Cienciska,

 Świerkówca, Szczeglina, gdzie hitlerowcy zamordowali mieszkańców ziemi mogileńskiej.

 Z Rynku przemaszerowano na ulicę Jana Kausa ( obecnie 900-lecia) gdzie odsłonięto tablicę ku

  czci rozstrzelanych obrońców Mogilna i oficjalnie oddano do użytku osiedle mieszkaniowe.

                W niedziele 18 września na stadionie Pogoni odbyły się dożynki powiatowe, w czasie,

   których były pokazy hippiczne w wykonaniu Państwowego Stada Ogierów ze Starogardu Gdańskiego

  i pokazy gimnastyczne w wykonaniu młodzieży szkół średnich i zawodowych.

 

                            obrazek

    

                              obrazek         

 

                            obrazek

                              

                              obrazek

 

 

 

                     Obecnie,  wystawa "50 lat temu w Mogilnie"  dostępna jest dla zwiedzających

                                                             w siedzibie Muzeum

                 

 

                           Tekst: A. Jakubowski

                              Fot:  L. Gołaszewska