4 listopada 2016 roku w Muzeum Ziemi Mogileńskiej

   w Mogilnie z siedzibą w Chabsku odbyły się coroczne

   Zaduszki Poetycko – Muzyczne.  Tegoroczne Zaduszki

  zapoczątkował montaż słowno-muzyczny przygotowany

   przez młodzież pod kierunkiem Magdaleny Bernaciak

   z Zespołu Szkół w Mogilnie, pt: Nie wszystko umiera …”.

  W tym roku wspominani byli:

  - Edward Thiede , pierwszy dyrektor Liceum Handlowego

   w Mogilnie ( wspominany przez Andrzeja Jakubowskiego

    i syna Jana Thiede)

  - Edwin Mikulski , działacz niepodległościowy i społeczny

   z Parlina (wspominany przez Marię Adamską)

  - Henryk Wrzeszczyński , nauczyciel, uczestnik Powstania

  Wielkopolskiego, więzień obozu koncentracyjnego

   Mauthausen–Gusen, założyciel Izby Pamięci Narodowej

  w Niewolnie koło Trzemeszna (wspominany przez

   Renatę Gezellę – Figaj)

  - Marian Mrugowski , działacz społeczny, wieloletni prezes

   PSS w Mogilnie, twórca Spółdzielni Mieszkaniowej

   w Mogilnie (wspominany przez Teresę Kujawę).

 

   Zaduszki zakończył koncert Joanny Mioduchowskiej.

   Organizatorzy Zaduszek:

   Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Mogileński Dom Kultury,

  Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej,

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chabsko „ Lepsze Jutro”.

  Projekt dofinansowany został ze środków Gminy Mogilno.

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

    

 

     Tekst: A. Jakubowski

       Foto: M. Zieliński