Muzeum Ziemi Mogileńskiej

 w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

 oferuje:

- zajęcia (sezon letni i zimowy)  dla dzieci z Chabska i okolic, których celem jest:
  zapoznanie dzieci i młodzieży z pracą i funkcjonowaniem muzeum.

-  organizację ognisk 

- zwiedzanie muzeum z przewodnikiem

- lekcje i warsztaty

LEKCJE  MUZEALNE  PROPONOWANE W 2019/2020

Miejsca pamięci powiatu mogileńskiego: Zajęcia przedstawiają

 wybrane miejsca pamięci z terenu powiatu mogileńskiego w oparciu o fotografie,

 pocztówki oraz dokumenty znajdujące się w posiadaniu muzeum.

Zakończeniem zajęć będzie piesza wycieczka do miejsca pamięci w Chabsku.

      Czas trwania: 70 min; grupa max. 30 osób.

 

Powstanie Wielkopolskie w Mogilnie i okolicy – wybuch

i  przebieg Powstania

 (praca z mapą), dowódcy powstania w Poznaniu i okolicy, udział Mogilnian

w walkach, pomniki Powstania na ziemi mogileńskiej.

Czas trwania ok. 60 min; grupa max. 30 osób.

 

WARSZTATY

Muzealni dokumentaliści:  Poznawanie pracy muzealnika. Uczymy

 się opisywać zabytki wykonywać dokumentację  obiektu muzealnego.

Czas trwania ok. 60 min; grupa max. 30 osób.

 

Pisanki woskiem malowane: Omówienie symboliki pisanki. Zapoznanie

 z narzędziami oraz technikami zdobienia jajek. Zajęcia obejmują samodzielne

wykonanie 2 pisanek zdobionych woskiem pszczelim oraz barwionych wywarem

z liści cebuli. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyniesienie przez

 uczniów ugotowanych jajek (przynajmniej 2 jajka na osobę).

Czas trwania zajęć: ok. 70 min; grupa max. 30 osób.

 

Tradycja bożonarodzeniowego piernika: Podczas zajęć uczestnik poznaje

 historię piernika oraz wszelkie rytuały związane z jego wypiekiem. Własnoręcznie wykroi

 pierniki z przygotowanego wcześniej ciasta, a po wspólnym wypieku udekoruje lukrem.

Czas trwania zajęć: ok. 70 min; grupa max. 30 osób.

 

Od ziarenka do chleba: Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z dawnym

 sposobem wypieku chleba w piecu chlebowym, Przybliżane są przesądy oraz

wierzenia temu towarzyszące. Uczestnicy mają okazję do samodzielnego przygotowywania

 tzw. KUKIEŁEK z ciasta chlebowego. Warsztaty połączone są z bezpłatnym zwiedzaniem muzeum.

            Całość trwa ok. 120 min; grupa max. 30 osób

 

Gwara wielkopolska: poznanie słownika gwary wielkopolskiej, postać starego Marycha,

recytacja wierszy w gwarze, tworzenie własnych   tekstów gwarowych.

     Czas trwania ok. 60 min; grupa max. 30 osób.

 

Tajemnice pracy archeologa:  Uczestnicy  pozyskują

podstawową wiedzę o pracy archeologa na różnych stanowiskach  (przygotowanie do

 badań, praca na stanowisku, prace z zabytkami, dokumentacja) oraz

czym są zabytki i jaką drogę pokonują od wydobycia ich z ziemi do umieszczenia na wystawie.

 Zajęciom towarzyszy praca z zabytkami. 

Czas trwania: 45 min; grupa max. 25 osób.

 

 

W średniowiecznym świecie – magia, ozdoby, zielarstwo: warsztaty/zajęcia manualne;

wykonywanie własnych ozdób i innych na podstawie wzorów

za pomocą różnych materiałów (wykonywanie ozdób-naszyjniki z  paciorków,

bransolety, woreczki, krajki,plecione opaski ), poznanie świata różnych średniowiecznych wierzeń

i obrzędów z tym związanych.

Czas trwania: 60 min; grupa max. 25 osób.

 

 

W klasztornym skryptorium: - warsztaty/zajęcia manualne, krótkie wprowadzenie

- co to jest skryptorium i gdzie się znajduje w nawiązaniu do  okolicznych trzech  

  średniowiecznych klasztorów. Na przykładzie średniowiecznych ksiąg,

 uczestnicy szkicują/kaligrafują litery, inicjały, następnie ozdabiają je wg podanego wzoru.

Czas trwania: 60 min; grupa max. 25 osób.

 

Jak dawniej prano, prasowano, sprzątano: ćwiczenia praktyczne: pranie na tarce,

prasowanie żelazkiem na węgiel, ręczne maglowanie, noszenie wody w szuńdach.

Czas trwania ok. 60 min; grupa max. 30 osób.

 

 

Lekcje/warsztaty odpowiednio dostosowane

                  do grup wiekowych.

 

Organizacja lekcji  i warsztatów muzealnych:

 

Zamawianie lekcji (uzgadnianie terminów i liczby uczestników) odbywa

 się telefonicznie (052) 315 87 80 z co najmniej dwutygodniowym  wyprzedzeniem.

Lekcje/warsztaty realizowane będą w dni powszednie od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 14.30.

Lekcje muzealne są odpłatne w wysokości 30 zł. od grupy.  W yjątkowo pokaz wypieku chleba  8 zł.

 od osoby (grupa – min 30 osób) - w miesiącach (maj - październik).

Pozostałe warsztaty  - koszt 12 zł od osoby.


Muzeum nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na lekcje muzealne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.