<>

Wystawa „OKNO NA MUZEUM” powstała w ramach XVII Mogileńskich   Spotkań Plastycznych.

Inauguracja wystawy miała miejsce  4 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Mogileńskiej.

Składa się z prac malarskich, które znajdują się w zbiorach muzeum. Twórcy przedstawiają

różną tematykę prac, charakter oraz ich technika są zróżnicowane – olej, rysunek, akwarela.

 

Autorzy prac: Barbara  Ur, Robert Musiołek, Maria Waszak, Wanda Kaszuba, Halina Chudyszewicz,

Monika Osowicz, Ryszard Sobkowiak, Maria Dziel, Czesława Rybarczyk, Maria Szcześniak, Klara Stolp,

Stanisław Ruta, Anna Smolenko, Ryszard Mazurkiewicz, Maria Mazurkiewicz, Jan Harasimowicz, Anna Sirman,

 Mariusz Komorowski, Irena Pokrzywińska, Henryk Czaman, Agnieszka Tylińska-Sopolińska, Stanisław Tarnowiecki,

 Jan Zyśk, Bożena Filik-Beim, Dariusz Szwanke, Konrad Szary, Wick.

 Otwarciu wystawy towarzyszył koncert Kuby Michalskiego – autora, kompozytora, wokalisty

 i gitarzysty. Kompozytor utworów do tekstów własnych, oraz cudzych wierszy

 (m.in. Bolesława Leśmiana, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Charlesa Baudelaire’a,

Roberta Burnsa, Guillaume’a Apollinaire’a). Motywem przewodnim koncertu były ballady Leonarda Cohena.

 

 

 

   obrazek

 

  

   obrazek

 

   obrazek

 

          obrazek

   

 

    obrazek

 

 

    OPR. Małgorzat Radtke

    FOT. Lucyna Gołaszewska