17 czerwca 2017 r. w Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibę w Chabsku odbył

się  XVI FESTYN CHLEBEM I MIODEM.

 Festynowi towarzyszył: pokaz wypieku chleba, stoisko pszczelarzy, loteria fantowa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej oraz:

  - Miodosytnia,

 - licytacje chleba,

 - kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła,

 - występy zespołów ludowych: „Kalina” z Chabska,

 - występy „ Dance All Night” oraz „ Rockin Style Crew”.

 

W trakcie festynu można było kupić chleb wypiekany tradycyjnie w piecu chlebowym, miód, wyroby rękodzieła.

 

Festynowi towarzyszyły konkursy – zwyczajny wiejski chleb, najpiękniejszy bukiet z kwiatów polnych oraz głosowanie publiczności na najsmaczniejszy chleb.

 

Wyniki konkursów:

 

ZWYCZAJNY WIEJSKI CHLEB:

 

  I MIEJSCE–Pani Halina Budna

 II MIEJSCE–Pani Joanna Smolak

III MIEJSCE–Pani Danuta Linczak

 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Wanda Ziółkowska, Ewa Petla, Teresa Gałęzewska,  Irena Węcka, Urszula Dębska.

 

NAJPIĘKNIEJSZY BUKIET Z KWIATÓW POLNYCH:

 

  I MIEJSCE– Pani Ewa Petla

 II MIEJSCE– Pani Joanna Przybylska

III MIEJSCE– Pani Magdalena Łukasik 

 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Marzena Częstochowska, Małgorzata Ziółkowska-Kopeć,  Elżbieta Różycka, Agnieszka Ziółkowska, Aldona Wróblewska.

 

GłOSOWANIE  PUBLICZNOŚCI NA NAJSMACZNIEJSZY CHLEB – największą ilość głosów uzyskała  Pani Małgorzata Ziółkowska-Kopeć.

 

Organizatorzy:  Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Mogileński Dom Kultury w Mogilnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chabsko „Lepsze jutro” oraz Koło Pszczelarzy w Mogilnie.

 

 

Nagrodę  publiczności ufundowała "Cukiernia Jamrych" z Mogilna

 

 

Patronat honorowy: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński

Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Mogileńskiego

 

 

 

obrazek

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

 

 

obrazek

 

obrazek

 

OPR. Małgorzata Radtke

FOT. Andrzej Jakubowski, Danuta Fritzkowska