W ramach projektu "MDK na wyjeździe”- po raz trzeci - narodowy" zapraszamy do

 Muzealnego Ogrodu Zabaw, który będzie gościł w lipcu w czterech

miejscowościach naszej gminy:

 

21 lipca godz. 16:00 (podczas imprezy Ogień Niepodległości !) – Żabienko

 

24 lipca godz. 14:00 Goryszewo

 

26 lipca godz. 10:00 Procyń

 

29 lipca godz. 15:00 Czarnotul (podczas Święta Ogórka)

 

 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.