Już po raz osiemnasty Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku przy współudziale Towarzystwa

            Przyjaciół Ziemi Mogileńskiej, Mogileńskiego Domu Kultury, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chabsko ,,Lepsze Jutro”

           oraz Koła Pszczelarzy   w Mogilnie, organizuje pod honorowym patronatem Burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego 

           15 czerwca 2019 roku festyn ,,Chlebem i Miodem”.    

 

W trakcie imprezy odbędą się konkursy: ,,Zwyczajny wiejski chleb” oraz ,,Najpiękniejszy bukiet z kwiatów polnych”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach. Festyn oraz ocena komisyjna rozpocznie się o godz. 13.00.

 

           Prosimy o potwierdzenie przybycia do 6 czerwca 2019 r.

 

           Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w XVIII Festynie Chlebem i Miodem

                                                  15 czerwca (sobota) godz. 13.00. 

 

           Załącznik:

           Regulamin „Zwyczajny wiejski chleb” i„Najpiękniejszy bukiet z kwiatów polnych”

           

 

 

 

 

              Muzeum Ziemi Mogileńskiej

              w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

              Chabsko 20, 88-342 Wylatowo

              tel. (52) 315 87 80

              kom. 505 126 630

              e-mail: muzeum@mzm.mogilno.pl