Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku informuje, że dnia 26 marca 2021 r. Rada Miejska w Mogilnie podjęła uchwałę nr XXV/266/21 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku oraz Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie w jedną instytucję kultury o nazwie Mogileńskiego Centrum Kultury.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: Uchwała nr XXV/266/21 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 marca 2021 r.