Dnia 4 maja 2021 r. Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku zostanie otwarte dla zwiedzających. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego konieczne jest wprowadzenie tymczasowych ograniczeń i działań które zapewnią pracownikom i zwiedzającym wspólne bezpieczeństwo zdrowotne. Ograniczenia są zgodne z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla fazy 3 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie.