Dnia 26 czerwca 2021 roku po raz dwudziesty na terenie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku, odbędzie się Festiwal „Chlebem i Miodem”. Tym razem organizatorem będzie Mogileński Dom Kultury przy współudziale Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Sołectwa Chabsko oraz Koła Pszczelarzy w Mogilnie. Partnerem strategicznym będzie „Gas Storage Poland”, a patronat honorowy obejmie Burmistrza Mogilna, Leszek Duszyński.

              

W trakcie festynu odbędą się konkursy:

,,Zwyczajny wiejski chleb” oraz ,,Najpiękniejszy bukiet z roślin 

i kwiatów polnych”.

ATRAKCJĄ BĘDĄ KONCERTY LOKALNYCH ZESPOŁÓW I FOLKLORYSTYCZNYCH ORAZ WYSTĘP ZESPOłU "ZBYRCOKI"

 

Tegoroczna impreza w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia SARS-CoV-2, odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie konkursów.

Festiwal rozpocznie się o godzinie 15.00. W czasie trwania imprezy przewiduje się możliwość uczestnictwa publiczności oraz uczestników konkursów w imprezach towarzyszących na terenie MZM, z zachowaniem ograniczeń wynikających z zagrożenia koronawirusem, zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

  Regulaminy i  zapisy można również odebrać osobiście w godzinach pracy muzeum (8:00-17:00). 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 18 czerwca 2021 r.

Załączniki:

Regulamin „Zwyczajny wiejski chleb”

Regulamin „Najpiękniejszy bukiet z roślin i kwiatów polnych”

 

Festiwal dofinansowany dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ”EtnoPolska 2021”                                                                                                        

 

Muzeum Ziemi Mogileńskiej

w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Chabsko 20, 88-342 Wylatowo

tel. (52) 315 87 80

kom. 505 126 630

e-mail: muzeum@mzm.mogilno.pl