„Nasze kulturalne podwórko, spocznij, odpocznij…”, odbyło się  12 czerwca podczas X Zlotu Pojazdów Militarnych i Ratowniczych w terenie muzeum. W programie:  m.in. pokaz kuchni polowej, tor przeszkód, zajęcia na strzelnicy, pokaz ratownictwa medycznego, warsztaty plastyczno-techniczne, wystawa „Rodziny powstańcze i ich losy” (sfinansowana ze środków PROW 2014-2020). Całość zakończyła się biesiadą przy ognisku, na której będą śpiewano piosenki wojskowe i biesiadne.

Organizator: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku.

Współorganizatorzy: Mogileński Dom Kultury, Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne, Gmina Mogilno.

Projekt pn. „Nasze kulturalne podwórko, spocznij, odpocznij...” realizowany przez Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

obrazek