CZASOWE EKSPOZYCJE MUZEALNE - 2003 R.ZNAKI W ZBOŻU

wystawa czynna w dniach 30.07.2003 - 15.09.2003obrazek


Nancy Talbot podczas konferencji dotyczącej kręgów zbożowych
Chabsko 30 lipca 2003 r................................................................................................................................................ŻYCIE I DOROBEK NAUKOWY PROF. DR. CZESŁAWA ŁUCZAKA

wystawa czynna w dniach 20.10.2003 - 12.12.2003


Wystawa poświęcona prof. dr. Czesławowi Łuczakowi jest wyrazem pamięci i hołdu
społeczeństwa ziemi rodzinnej wybitnemu historykowi gospodarczemu, znawcy dziejów
II wojny światowej, autorowi licznych publikacji naukowych, w tym także o Ziemi
Mogileńskiej i honorowemu obywatelowi Mogilna.

Ekspozycja obejmuje najważniejsze etapy życia i działalności Profesora jako syna
Ziemi Mogileńskiej i Jego indywidualne osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz
związki z ziemią rodzinną.

Wystawa która miała charakter czasowy stanowi obecnie część stałej ekspozycji
muzealnej dotyczącej "Dziejów Ziemi Mogileńskiej".
obrazek

prof.dr Czesław Łuczak


Prezentowane na wystawie fotografie, dokumenty, publikacje, pamiątki rodzinne
zostały udostępnione bądz przekazane przez Panią Stanisławę Łuczak, żonę Profesora,
Panie Halinę Smoczyńską i Ewę Kempę, córki i Pana Wiesława Łuczaka, syna, za co
składamy serdeczne podziękowania.

..........................................................................................................................................
(fot. wykonał Adam Augustyniak)