WYCIECZKA ŚLADAMI HISTORII ROLNICTWA

W piękną słoneczną sobotę 15 lipca 2023 roku członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku  uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Wycieczka została przygotowana przez prezes Panią  Annę Mazurkiewicz celem zapoznania się z Muzeum w Szreniawie które  wpisane zostało do Państwowego Rejestru Muzeów, jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych (AIMA) oraz Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie położone jest 10 km na południe od Poznania przy trasie do Wrocławia oraz przy szlaku kolejowym do Wolsztyna. Muzeum usytuowane jest częściowo na obszarze dawnego majątku ziemskiego, w skład którego wchodzi pałac z połowy XIX wieku, park oraz podwórze folwarczne z zabytkowym spichlerzem i stodołami oraz gorzelnią. W zrewitalizowanych pawilonach wystawienniczych zobaczyć można m.in. dawne narzędzia i maszyny rolnicze: kosy, brony, radła, pługi, siewniki, kolekcję lokomobili parowych oraz zabytkowe ciągniki, a także liczne drewniane wozy gospodarskie iwyjazdowe, sanie robocze i dworskie, zabytki z dziedziny rzemiosła wiejskiego, bartnictwa i pszczelarstwa. Obejrzeć można kolekcję samolotów rolniczych oraz wystawę samochodów marki Tarpan. Na terenie Muzeum prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich – koni, wołów, kóz, owiec, królików, kur, gęsi, kaczek itp. Kolekcję roślinną stanowi sad starych odmian drzew owocowych, poletka roślin tradycyjnych oraz zielnik. W budynku dawnej gorzelni działa Browar Szreniawa.

Ekspozycja stała obejmuje kilkanaście działów obrazujących zmiany, jakie zaszły w rolnictwie. Bogata jest kolekcja związana z uprawą roli oraz z chowem ihodowlą zwierząt, poczynając od kopii radła ramowego. Drogę, jaką przebyło rzemiosło, pozwala ocenić bogata ekspozycja unikatowych narzędzi rzemieślniczych: garncarskich, ciesielskich, rymarskich, kowalskich, bednarskich, tkackich, garbarskich. W dziale przetwórstwa i przemysłu rolno-spożywczego zaprezentowano m.in. przetwórstwo zbożowe, piekarnictwo, mleczarstwo, gorzelnictwo i olejarstwo.

Na terenie Muzeum odbywają się liczne imprezy plenerowe upowszechniające dziedzictwo materialne i niematerialne polskiej wsi. Odpowiadając na potrzeby współczesnego społeczeństwa, Muzeum pozwala publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność i inne dobra pochodzące

 z surowców rolniczych i naturalnych.