Wystawa - „Sztandar jako symbol tradycji”

Sztandar w odróżnieniu od flagi, jest zawsze tylko jeden. Pozwala identyfikować się z ojczyzna, narodem, organizacją, miastem, regionem, szkołą. Stoi na straży wielu wartości i tradycji. Sztandar to świętość, przed która pochylają głowy najważniejsi, klęcząc całują go, składają przysięgę.
Wystawa prezentuje sztandary Związku Inwalidów Wojennych RP z czasów II Rzeczpospolitej i okresu powojennego Bydgoszczy, Inowrocławia, Świecia, Chojnic , Grudziądza i Czerska. Prezentowane są także sztandary ze zbiorów Muzeum Ziemi Mogileńskiej. Najstarsze to Sztandar „Sokoła” z 1895 roku, Cechu Piekarskiego (1899-1926) i OSP Mogilno. Z okresu po 1945 roku można obejrzeć sztandary zakładów pracy – PSS „Społem” W Mogilnie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Mogilnie, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Mogilnie.
Otwarcie wystawy nastąpi 2 grudnia 2023 roku w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku o godzinie 13:00.

 

obrazek