Dnia 22 czerwca 2024 roku na terenie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku, odbędzie się IV Festiwal „Chlebem i Miodem”, który jest kontynuacją odbywających się do 2019 roku (19 edycji) Festynów „Chlebem i Miodem”. Organizatorem jest Muzeum Ziemi Mogileńskiej przy współudziale  Mogileńskiego Domu Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Sołectwa Chabsko oraz Koła Pszczelarzy w Mogilnie.

Partnerem strategicznym jest „Gas Storage Poland”, a patronat honorowy obejmie Burmistrza Mogilna, Karol Nawrot.

 

 

 

             

W trakcie Festiwalu odbędą się konkursy:

,,Zwyczajny wiejski chleb” oraz ,,Najpiękniejszy bukiet z roślin

i kwiatów polnych”.

 

 

Festiwal rozpocznie się o godzinie 11.00. W czasie trwania imprezy przewidujemy możliwość uczestnictwa publiczności oraz uczestników konkursów w  różnych  atrakcjach i imprezach  towarzyszących na terenie muzeum.

Regulaminy i  zapisy można również odebrać osobiście w godzinach pracy muzeum   (8:00-17:00). 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 19.06.2024 r.

 

 

Załączniki:

Regulamin „Zwyczajny wiejski chleb”

Regulamin „Najpiękniejszy bukiet z roślin i kwiatów polnych”

 

 

Muzeum Ziemi Mogileńskiej

w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Chabsko 20, 88-342 Wylatowo

tel. (52) 315 87 80

kom. 505 126 630

e-mail: muzeum@mzm.mogilno.pl