OFERTA SPRZEDAŻY

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku proponuje
publikacje o tematyce regionalnej:

obrazek     "STUDIA Z DZIEJÓW ZIEMI MOGILEŃSKIEJ" TOM II 
                                         praca zbiorowa pod redakcją
                                        Czesława Łuczaka i Witolda Szulca
                                        CENA: 5.00 ZŁobrazek     "STUDIA Z DZIEJÓW ZIEMI MOGILEŃSKIEJ" TOM III
                                       praca zbiorowa pod redakcją
                                       Czesława Łuczaka i Witolda Szulca
                                       CENA: 15.00 ZŁ

obrazek    "ZRODZIłA ICH ZIEMIA MOGILEŃSKA "
                                       praca zbiorowa pod redakcją
                                       Czesława Łuczaka
                                       CENA: 10.00 ZŁ

obrazek   "DZIEJE MOGILNA"
                                        Czesław Łuczak
                                        CENA: 20.00 ZŁobrazek        "SZEŚĆ WIEKÓW MIASTA MOGILNA"
                                      praca zbiorowa pod redakcją
                                     Czesława Łuczaka
                                     CENA: 10.00 zŁ


            obrazek    "NON OMNIS MORIAR"
                                                    Katolicki cmentarz w Mogilnie
                                                    Praca zbiorowa pod redakcj± D. Konieczki-¦liwińskiej
                                                    Poznań 2006
                                                    CENA: 15,00 ZŁ

obrazek  "MOGILNO W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM (1918 -1919)"
                                                                   Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Konieczka-Śliwińskiej
                                                                   Poznań 2008
                                                                   CENA: 25,00

obrazek
Pocztówka I CENA: 0.50 GRobrazek
Pocztówka II CENA: 0.50 GRobrazek
Pocztówka III CENA: 0.50 GR
Wszystkie publikacje książkowe oraz pocztówki można zakupić w siedzibie muzeum w Chabsku
Chabsko 20, 88-342 Wylatowo