Muzeum proponuje zwiedzającym stałe ekspozycje  
          obejmujące swym zakresem szeroko rozumianą  
        Ziemię Mogileńską 


         ARCHEOLOGIA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ   Ekspozycja ARCHEOLOGIA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ przedstawia w małym fragmencie dorobek
materialny społeczeństw i kultur zamieszkujących tereny Ziemi Mogileńskiej.
Zwiedzający może zaobserwować efekty zachodzących przemian kulturowych i społecznych, które wywierały wpływ na życie codzienne i duchowe mieszkańców.
Zobaczyć  można narzędzia, przedmioty codziennego użytku oraz te używane podczas
obrzędów religijnych przez ludzi od czasów młodszej epoki kamienia (neolitu), poprzez epokę brązu i żelaza, aż po czasy średniowiecza i nowożytność.


Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą z szeroko pojętej Ziemi Mogileńskiej i częściowo z obszaru Wielkopolski.

Eksponaty pochodzą z badań prowadzonych na tych terenach od końca XIX wieku po dzień dzisiejszy.

Zostały udostępnione przez instytucje: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu,
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu,
Instytut Archeologii UMK w Toruniu.
obrazek

kompozycja i fot. Małgorzata Radtke       

 


       DZIEJE ZIEMI MOGILEŃSKIEJ  Wystawa DZIEJE ZIEMI MOGILEŃSKIEJ przedstawia w sposób możliwie wszechstronny i wielowątkowy zapis historii Ziemi Mogileńskiej. Zapis, którego nośnikiem informacji są eksponaty zgromadzone

przez muzeum od początku jego funkcjonowania i w sposób najbardziej obrazowy ukazujące zwiedzającym burzliwe losy jej mieszkańców.

Większość przedstawionych tu eksponatów ma ścisły związek z szeroko pojętą Ziemią Mogileńską, a więc  z terenem obejmujących gminy:

Mogilno, Dąbrowa, Strzelno, Jeziora Wielkie, Trzemeszno, Pakość, Orchowo.


  Do najstarszych zgromadzonych na wystawie eksponatów należą dokumenty cechowe z drugiej połowy XVIII wieku i początków wieku XIX. Bezcenne są również sztandary:

Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z  1895 roku, I Drużyny Harcerskiej im. ks. Piotra Wawrzyniaka z 1919 roku.

Zgromadzone są tutaj także cenne medale okolicznościowe i pamiątkowe dotyczące Ziemi Mogileńskiej i jej mieszkańców,

 dokumenty, szkielety broni, dużą część ekspozycji zajmują stare fotografie będące najlepszą techniką dokumentowania i zachowania historii.obrazek

fot. Lucyna Gołaszewska


obrazek

fot. Lucyna Gołaszewska     KULTURA LUDOWA  ZIEMI MOGILEŃSKIEJ   Ziemia Mogileńska to region ciekawy ze względu na zróżnicowanie etnograficzne, gdyż w jej granicach znajdują się Kujawy, Pałuki i Wielkopolska.


Zwiedzający zobaczyć może wystawę ukazującą bogatą tradycję w zakresie kultury i sztuki ludowej, rzemiosła oraz  pozyskiwania żywności i transportu,

 a także życia codziennego mieszkańców regionu.  Szczególną uwagę należy zwrócić na wyeksponowane na wystawie  bogato zdobione stroje kujawskie.


 
obrazek

fot. Jagoda Kasznia


obrazek
             

fot. Lucyna Gołaszewska


    

KOŚCIOłY I DUCHOWIEŃSTWO MOGILEŃSKIE


Inauguracja ekspozycji miała miejsce 18 maja 2012 r. w ramach obchodów 10.

rocznicy powołania Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku.

 

Wystawa prezentuje sylwetki księży: 

Honorowego Obywatela Miasta Mogilna ks. Mieczysława Brodowskiego, ks. Tadeusza Zielińskiego, 

ks. Stanisława Obarskiego oraz Prymasa Polski Józefa Glempa i jego związki z Mogilnem.

 

Przedstawia również historię nieistniejących już kościołów św. Klemensa spalonego w 1940 r.

przez wojska niemieckie oraz kościoła ewangelickiego rozebranego w 1960 r.  nakazem ówczesnych władz miejskich.

 

Wystawa jest także źródłem wiadomości na temat mogileńskich kościołów św. Jakuba i  św.  Jana Apostoła,

a także  klasztoru benedyktynów który w znaczny sposób przyczynił się do rozwoju osadnictwa

i późniejszym czasie powstania miasta Mogilna.

 

Obecnie wystawa prezentuje  pamiątki z wizyt i podrózy apostolskich Prymasa seniora Kardynała Józefa Glempa.

Pamiątki zostały udostępnione przez Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i poszerzyły wcześniejszą wystawę.

Zobaczyć można między innymi płaskorzeźby autorstwa Jerzego Harasimowicza,

pamiątki z podróży do Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Brazylii. Z ciekawych pamiątek można wymienić:

kij hokejowy, oszczep, kule do gry w bocce. Wystawa prezentuje także zdjęcia z prymicji Księdza Kardynała w kościele

pw. Św. Jakuba w Mogilnie, ze święceń biskupich i kreacji kardynalskiej.obrazek

Wizyta Prymasa Józefa Glempa w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku w 2006 r.