Wszelkie informacje dot. kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z  dostępne są w siedzibie muzeum w Chabsku: Chabsko 20, 88-342 Wylatowo