W dniu 06.02.2016 r. w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku odbył się:

 

    PRZEGLĄD OBRZĘDÓW ZAPUSTNYCH „PODKOZIOŁEK 

     Celem przeglądu jest wydobycie z zapomnienia i kontynuacja tradycji ludowych, zwyczajów zapustnych -

     związanych ściśle z przełomem karnawałowo - wielkopostnym,

     pobudzenie inwencji, przekazanie tradycji następnym pokoleniom.


     Przedmiotem przeglądu są prezentacje obrzędów zapustnych występujących na terenie Ziemi Mogileńskiej,

     gdzie zbiegają się elementy kultury i obrzędowości Kujaw,

    Pałuk i  Wielkopolski  (pochody "Kozy", podkoziołek, zabijanie grajka, wywożenie żeńcowych i inne).

   

     UCZESTNICY:

     - Przedszkole nr 1 w Mogilnie

 

     - Przedszkole nr 2 w Mogilnie

 

     - Przedszkole nr 3 w Mogilnie

 

    - Przedszkole w Wylatowie

    - Szkoła Podstawowa w Strzelcach

    - Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

    - Szkoła Podstawowa w Gębicach.

     - Gimnazjum ze Szkoła Podstawową w Tucznie

     - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie

      Organizatorzy:

  •   Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
  •   Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej,
  •   Mogileński Dom Kultury
  •   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chabsko „Lepsze jutro”

       Patronat Honorowy: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński

 

    

 

    

    

 

 

    

 

     

 

     

 

     

 

     

 

    

 

    

 

    

 

    

     

 

     

 

               FOT/OPR. Małgorzata Radtke