W sobotę 10 grudnia 2016 r. w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku

    odbył się po raz XV konkurs "Gwiazdkowe Pierniki"

    Organizatorzy:  Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Towarzystwo

    Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Mogileński Dom Kultury

    w Mogilnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chabsko „Lepsze Jutro ”

    PATRONAT HONOROWY: BURMISTRZ MOGILNA LESZEK DUSZYŃSKI

    Wyniki konkursów:

 

    Konkurs indywidualny- PIERNIK SPOŻYWCZY

 

     I MIEJSCE     Pani Joanna Smolak

 

    II MIEJSCE    Pani Weronika Bobrzyńska

 

    III MIEJSCE –  Pani Monika Fołda

 

    Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:  Elżbieta Różycka, Anna Trębusiewicz,

    Iga Lewandowska, Dominika Walkowska, Małgorzata Dulik.

 

 

    Konkurs indywidualny - Pierniki dekoracyjne

 

        I MIEJSCE   Pani Eleonora Joszko

       II MIEJSCE    Pani Kamila Tomaszewska

       III MIEJSCE –  Pani Dorota Pietrowicz

                               

        Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:Wiesława Poturalska, Joanna Smolak ,

     Katarzyna Tomaszewska, Urszula Dębska.

 

 

 

    Konkurs kategoria – grupowo - Pierniki dekoracyjne

 

      I MIEJSCE   Przedszkole Nr 1 w Strzelnie

     II MIEJSCE  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie

    III MIEJSCE  Przedszkole Nr 3 w Mogilnie

 

       Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:  Oddział Przedszkolny w Strzelcach,

         Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie, Przedszkole Nr 1 w Mogilnie,

        Przedszkole Nr 2 w Mogilnie.

 

    Konkurs kategoria Piernik Pamiątka z ziemi mogileńskiej

 

      I MIEJSCE: Pan Mariusz Baran

 

      Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie,

     Przedszkole Nr 1 w Mogilnie, Eleonora Joszko

 

 

     Konkurs indywidualny - Stroiki świąteczne

 

        I MIEJSCE – Pani Marta Czerkawska

        II MIEJSCE – Pani Dorota Pietrowicz

       III MIEJSCE – Pani Emilia Sobieralska

 

 

        Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Karolina Przydatek, Wiesława Poturalska,

        Weronika Bobrzyńska, Magdalena Staszków

 

 

 

     Konkurs kategoria -grupowo- Stroiki świąteczne

 

       I MIEJSCE – Przedszkole Nr 1 w Mogilnie

       II MIEJSCE -  Oddział Przedszkolny w Strzelcach

       III MIEJSCE – WTZ Caritas-Bielice

 

      Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie,

      Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie,  Zespół Szkół w Bielicach,

      Przedszkole Nr 3 w Mogilnie .

 

 

      KONKURS PUBLICZNOŚCI

        wygrała  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie