Pokaz filmu odbył się 15 grudnia o godz. 17:00 w siedzibie

   Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

  Film przedstawia historię trzech pilotów: Witolda Urbanowicza

 - jednego z najskuteczniejszych polskich pilotów w historii, Mirosława Fericia

 - kronikarza jednostki oraz Johna Kenta. W filmie wystąpili polscy piloci

 Dywizjonu 303: Franciszek Kornicki i Stanisław Socha oraz dzieci

 wybranych bohaterów jednostki.

  Projekcja połączona była ze spotkaniem autorskim z reżyserem

  filmu Tomaszem Magierskim.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot/opr. Małgorzata Radtke