W sobotę, 25 lutego w Muzeum Ziemi Mogileńskiej

  w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

  odbył się PRZEGLĄD OBRZĘDÓW ZAPUSTNYCH

                   „PODKOZIOŁEK

 

         Uczestnicy:

 

     1. Przedszkole w Wylatowie, Grupa ”Marynarze”,

 

     2. Przedszkole nr 3 w Mogilnie,

 

     3. Przedszkole nr 2 w Mogilnie, Zespół „Biedronki”,

 

     4.  Przedszkole nr 1 w Mogilnie,

     5. Szkoła Podstawowa w Gębicach, Zespół „Gębiczanie”,

     6. Szkoła Podstawowa w Strzelcach,

     7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie, Zespół „Dwójeczka”,

     8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach,

     9.  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie, 

    10. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach,

    11. Gimnazjum w Mogilnie.

 

 

         Organizatorzy:

  •   Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku;
  •   Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej,
  •   Mogileński Dom Kultury,
  •   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chabsko „Lepsze Jutro”.

       Patronat Honorowy:  Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. L. Gołaszewska