Dnia 4 czerwca 2022 roku na terenie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku, odbędzie się II Festiwal „Chlebem

i Miodem”, który jest kontynuacją odbywających się do 2019 roku (19 edycji) Festynów „Chlebem i Miodem”. Organizatorem jest Mogileński Dom Kultury przy współudziale Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej oraz Sołectwa Chabsko.

Partnerem strategicznym jest „Gas Storage Poland”, a patronat honorowy obejmie Burmistrza Mogilna, Leszek Duszyński.

             

W trakcie Festiwalu odbędą się konkursy:

,,Zwyczajny wiejski chleb” oraz ,,Najpiękniejszy bukiet z roślin

i kwiatów polnych”.

 

ATRAKCJĄ BĘDĄ: POKAZ WYPIEKU WIEJSKIEGO CHLEBA

 W PIECU CHLEBOWYM, KONCERTY LOKALNYCH ZESPOŁÓW, ANIMACJE I KONKURSY.

 

Festiwal rozpocznie się o godzinie 10.00. W czasie trwania imprezy przewidujemy możliwość uczestnictwa publiczności oraz uczestników konkursów w  różnych  atrakcjach i imprezach  towarzyszących na terenie muzeum.

Regulaminy i  zapisy można również odebrać osobiście w godzinach pracy muzeum   (8:00-17:00). 

 

      Załączniki:

   Regulamin „Zwyczajny wiejski chleb”

   Regulamin „Najpiękniejszy bukiet z roślin i kwiatów polnych”

 

 

 

 

   Muzeum Ziemi Mogileńskiej

  w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

  Chabsko 20, 88-342 Wylatowo

   tel. (52) 315 87 80

  kom. 505 126 630

  e-mail: muzeum@mzm.mogilno.pl

  Osoby do kontaktu: Małgorzata Radtke oraz Leszek Bukowski