Wystawa czasowa "1939-1945 Przestroga dla przyszłych pokoleń" (MEDYCZNE ZABEZPIECZENIE ARMII NIEMIECKIEJ)

Ekspozycja utworzona ze zbiorów prywatnych Pana Romana Szargana.
 
 
 
Fotorelacja na stronie: https://www.facebook.com/mzm.chabsko