Rada Muzeum 

  
 Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum miało miejsce 30 września 2008 r. w siedzibie muzeum
w Chabsku, podczas którego wybrano:   Przewodniczącego Rady Muzeum     Pana Piotra Kaźmierczaka
oraz jego zastępcę Panią Marię Weber, sekretarza Panią Elżbietę Sobkowiak. 


 Mocą Uchwały Nr XXII/2027/120 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25  listopada 2020 r.
powołano Radę Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą
w Chabsku w następującym składzie:

1. Maria Adamska

2. Maria Chmielewska

3. Alina Dobersztyn

4. Stanisław Grela

5. Grażyna Lewandowska

6. Violeta Michalak

7. Karol Nawrot

8. Witold Pochylski

9. Robert Przepiórka

10. Wojciech Roczek

11. Radeusz Sikorski

12. Maria Weber


 Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.